NieuweOogst: Biologische sector groeit opnieuw in 2017

19-07-2018

De biologische landbouw is in 2017 duidelijk gegroeid ten opzichte van 2016.

Zo steeg de productie van biologisch varkensvlees met ruim 26% in 2017. De opbrengst van biologische aardappelen is vorig jaar ruim verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder. Maar dat komt voor een deel door het matige groeiseizoen in 2016.

Het biologisch landbouwareaal steeg met bijna 8% naar 56.400 hectare. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bescheiden aandeel biologisch
Ondanks de forse groeicijfers blijft het aandeel van biologisch bescheiden. Op 3,2% van het Nederlandse landbouwareaal werd in 2017 biologische landbouw toegepast. Van de totale veestapel was vorig jaar 2,9% biologisch.

Melkveehouderij
Het areaal biologisch grasland steeg met 9% naar 40.100 hectare. De biologische melkproductie steeg met 12,4% naar 223 miljoen en kwam uit op 1,6% van de totale melkproductie in Nederland. Het aantal biologische melkkoeien groeide met bijna 12,4% naar ruim 32.000 dieren.

Varkenshouderij
Het aantal biologische vleesvarkens steeg met ruim 10.000 dieren naar 47.500 stuks. In totaal is in 2017 8,2 miljoen kilo varkensvlees geproduceerd, ruim 26% meer dan in 2016.

Pluimveehouderij
Het aantal biologische kippen groeide met 8,3% naar ruim 3,3 miljoen vooral door de groei van het aantal leghennen. De biologische eierproductie steeg met ruim 14% naar 883 miljoen stuks.

Akkerbouw
Het biologische akkerbouwareaal nam toe met bijna 4% naar 10.900 hectare. Bijna 60 miljoen kilo biologische aardappelen is geproduceerd in 2017, bijna 120% meer dan in 2016 dat een matig groeiseizoen was met veel problemen met phytophthora.

De gemiddelde hectareopbrengst was 51,3 ton in 2017, in de gangbare akkerbouw was dat 52,9 ton aardappelen per hectare. Met een areaal van 1.166 hectare was in 2017 1,5% van het areaal consumptieaardappelen biologisch.

 
 

Inloggen op de ledenportal