Bijna honderd ernstige arbeidsongevallen op boerenbedrijven in 2017

21-07-2018

zaterdag 21 juli 2018

In de agrarische sector werden vorig jaar 93 werknemers slachtoffer van een ernstig arbeidsongeval. Bedrijven overtraden daarbij regelmatig de regels over arbeidstijden, het minimumloon en vakantiegeld.

Dat blijkt uit de balans die de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de agrarische sector in 2017 heeft opgemaakt. De Inspectie blijft de komende jaren dan ook stevig toezien op veilig, gezond en eerlijk werk. Ook werkt de Inspectie SZW samen met ondernemers en werknemers aan het verminderen van de arbeidsrisico’s.

Tweehonderd agrarische bedrijven kregen in 2017 een inspecteur over de vloer, die controleerde of de arbo-regels worden nageleefd. De Inspectie SZW komt daar waar de hoogste risico’s zijn en waar het meeste effect bereikt kan worden. Daarom was er speciale aandacht voor loonwerkbedrijven, paddenstoelenteelt en pluimveebedrijven.

Bewegende delen onvoldoende afgeschermd

Bij de loonwerkbedrijven constateerde de inspecteurs 336 overtredingen, die vooral over de machineveiligheid gingen. Vaak worden bewegende onderdelen niet afgeschermd, waardoor werknemers door de machine gegrepen kunnen worden. In de paddenstoelenteelt is bij meer dan tweederde van de bedrijven opgetreden. Bij vrijwel al de geïnspecteerde bedrijven lopen de werknemers gezondheidsrisico’s door fysieke overbelasting, aldus de inspectie. In pluimveebedrijven is er gevaar voor medewerkers door blootstelling aan agrarisch stof en onveilige machines of heftrucks.

Bewustwording helpt

De Inspectie SZW ziet dat verbetering begint bij ondernemers en werknemers, die zich bewust worden van de risico’s en hier adequaat op reageren. In de agrarische sector zijn zij verenigd in kennisinstituut Stigas en hebben zij de campagne ‘Nul ongevallen in 2020’ gestart. Ook de Inspectie SZW is hierbij betrokken.

Tekst:Geert van den Biggelaar

 
 

Inloggen op de ledenportal