Pluimveeweb: Nieuw actieplan wil ook bijna-stalbranden in kaart brengen

30-07-2018

Van een relatief hoog percentage stalbranden is de oorzaak onbekend. In 2016 ging het nog om 55 procent. Daarin wil het nieuwe Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 verandering brengen. Een van de maatregels is dat men ook de bijna-stalbranden in kaart wil brengen.

Voor een goede brandpreventie is het van belang de oorzaak van branden te achterhalen. Daartoe zijn in het eerdere Actieplan Stalbranden 2012-2016 al verschillende initiatieven voor meer gegevens in gang gezet. Denk daarbij aan verbeterde registratie en brandonderzoek bij een stalbrand en meer bewustwording bij de verschillende veiligheidsregio’s.

Snel gebluste branden
In het nieuwe Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 maken de auteurs er melding van meer onderzoek te willen gaan doen naar de oorzaken van stalbranden. Dit moet meer gegevens opleveren om de oorzaken van stalbranden nog beter in kaart te brengen en aan te pakken.

„Als een veestalstal helemaal afbrandt is het vaak niet meer te achterhalen wat de brandoorzaak was”, is te lezen in het rapport. „Maar het komt ook regelmatig voor dat een brand op tijd wordt voorkomen of snel wordt geblust. Het is interessant om bij deze ‘bijna-branden’ en ‘snel gebluste branden’ te onderzoeken wat de oorzaken waren en hoe deze zijn bestreden. Zo komt er meer kennis beschikbaar over de oorzaak van stalbranden, zodat we kunnen werken aan oplossingsrichtingen.”

Oproep aan pluimveehouders
Het is dus de bedoeling dat de veehouderijsectoren een oproep gaan doen aan de veehouders die ervaring hebben met bijna brand of snel gebluste brand. Op deze wijze kan aanvullende informatie verkregen worden over de oorzaak van stalbranden. Ook de kennis van brandweer en verzekeraars wordt hierbij ingezet.

Tekst:Broer de Boer

 
 

Inloggen op de ledenportal