Boerderij: Deskundigengroep: grootste risico NCD bij opfok

31-07-2018
Pluimvee-opfokbedrijven lopen het grootste risico op introductie van Newcastle Disease (NCD), gevolgd door vleeskuikenbedrijven. Dat geeft de Deskundigengroep Dierziekten aan, die het risico op introductie van NCD heeft beoordeeld naar aanleiding van recente uitbraken.

De Deskundigengroep Dierziekten schat het risico op introductie van NCD op commerciële bedrijven in Nederland op dit moment in als ‘medium’ op een schaal van verwaarloosbaar/klein/medium/hoog/heel hoog. Dit vanwege grote verwevenheid tussen de Nederlandse en Belgische pluimveesector.

Goede bescherming pas na NCD-injectievaccinatie

Het risico bij jonge dieren in opfok is het grootst, omdat dieren jonger dan 10 weken nog geen volledige bescherming hebben met het huidige vaccinatieschema.

 
Een langdurige, uniforme bescherming volgt pas na toediening van de NCD-injectievaccinatie op 12 tot 16 weken, aldus de deskundigen. Die geven daarnaast aan dat bij vleeskuikens de huidige behaalde titers – ofwel aantoonbaar voldoende aangemaakte antistoffen – in de meeste gevallen onvoldoende bescherming bieden tegen infectie en transmissie.

Raak alle dieren met het vaccin

De deskundigen waarschuwen voor het belang van een goede dekkingsgraad bij de NCD-vaccinatie. Als minder dan 85% van een koppel voldoende titers heeft bereikt, is er niet genoeg bescherming om verspreiding van het virus tegen te gaan. De deskundigengroep waarschuwt dan ook: neem voldoende tijd om alle dieren met het vaccin te raken, en het is van belang dat alle dieren minimaal 2 keer gevaccineerd worden.

Ook de Britten keken afgelopen week naar de risico’s op een NCD-introductie. De Britse dier- en plantgeneeskundige dienst (APHA) heeft het risico op een uitbraak bijgesteld van laag naar medium, en waarschuwt zowel commerciële als hobbymatige houders van pluimvee hun biosecurity te versterken en dieren goed in de gaten voor klinische verschijnselen van NCD.

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal