Pluimveeweb: Wageningen onderzoekt draagvlak duurzaam geproduceerde soja

04-08-2018

Wageningen, zaterdag 4 augustus 2018

Wageningen UR onderzoekt het draagvlak voor duurzaam geproduceerde soja. De Nederlandse diervoedersector is overgegaan op uitsluitend gebruik van gecertificeerde soja in diervoeder, waarvan een deel RTRS-gecertificeerd. Wereldwijd heeft Nederland een aandeel van 30 procent in de consumptie van duurzaam geproduceerde soja.

Dankzij het hoge aandeel van Round Table Responsible Soy (RTRS) levert Nederland een substantiële bijdrage aan de duurzame sojaproductie in de herkomstlanden. Wageningen Economic Research is gevraagd het draagvlak van deze overgang door partijen in de Nederlandse productieketens van dierlijke producten te gaan meten. Daarnaast is ook gekeken of RTRS-gecertificeerde sojaproductie duurzamer is dan niet-gecertificeerde soja.

Indicatoren en methoden

Om de impact van de transitie naar gecertificeerde soja in veevoer te analyseren, is zowel naar de vraagkant als de productiekant gekeken. WUR ontwikkelde hiervoor indicatoren en methoden om de effecten te kunnen meten. Aankoopindicatoren (vraagzijde) zijn gedefinieerd en gemeten in het kader van de a) ondersteuning van de overgang naar RTRS door ketenpartners, b) kwantificering gecertificeerd sojagebruik, c) sectorambities, industrienormen en overeenkomsten met betrekking tot de detailhandel en de toeleveringsketen.

Duurzaamheidsindicatoren

Wat betreft de aanbodzijde keek WUR in welke mate de inkoop van gecertificeerde soja door Nederlandse stakeholders de teelt van soja in de landen van herkomst duurzamer maakt. Op basis van een ontwikkelde Theory of Change zijn relevante duurzaamheidsindicatoren aan de aanbodzijde (sojaproductie) gedefinieerd. Hieruit valt te concluderen dat RTRS-sojatelers duurzamer zijn op een aantal thema’s. Zo hebben ze meer dan gemiddeld bovenwettelijk beschermd areaal. Ook hebben ze geïnvesteerd in bijvoorbeeld de opslag van gewasbeschermingsmiddelen. Een kanttekening: de beschikbare data zijn vrij gelimiteerd waardoor niet geconcludeerd kan worden of RTRS-gecertificeerde soja op alle fronten duurzamer is.

Tekst:Broer de Boer

 
 

Inloggen op de ledenportal