Pluimveeweb: 'Duitse graanopbrengst lager dan verbruik'

19-08-2018

zondag 19 augustus 2018

De Duitse graanoogst 2018 is te weinig om te kunnen voldoen aan het nationale verbruik. Deze conclusie trekt de Duitse Raiffeisen Verband (DRV) op basis van de laatste oogstprognose. Het is in een kwart eeuw niet voorgekomen dat onze Oosterburen niet in hun eigen graanbehoefte kunnen voorzien.

Als gevolg van de extreme droogte in de afgelopen maanden verwacht de DRV een totale graanopbrengst van 36,3 miljoen ton. Dit is de laagste opbrengst sinds 1994. De graanoogst 2018 valt 25 procent lager uit dan het langjarig gemiddelde van 47,9 miljoen ton. Bij haar ramingen combineert DRV de cijfers van het landelijke statistisch bureau en eigen waarnemingen en ervaringen.

Lagere opbrengsten

De koolzaadopbrengst valt met 3,5 miljoen ton 20 procent lager uit dan die van 2017. De opbrengst wintertarwe heeft de DRV naar beneden bijgesteld naar 19,3 miljoen ton. Dit is 20 procent minder dan afgelopen jaar. De wintergerstopbrengst schat de Duitse boerenorganisatie op iets minder dan 7,4 miljoen ton. Dit is 18 procent minder dan de oogst 2017. De totale zomergerstopbrengst wordt geschat op 2,1 miljoen ton. Dit is meer dan afgelopen jaar. Deze stijging is toe te schrijven aan de areaaluitbreiding met 30 procent. De gemiddelde hectareopbrengst zomergerst valt dit jaar 13 procent lager uit dan de oogst 2017. Bij de rogge gaat de DRV met 2,1 miljoen ton uit van een 23 procent lagere opbrengst dan vorig jaar. Raiffeisen betitelt de kwaliteit van de aangeleverde granen redelijk tot goed. Alleen hebben sommige brouwgerstpartijen een te hoog eiwitgehalte en rogge vaker een hoog breukgehalte.

Korrelmais wordt snijmais

Door de aanhoudende droogte is de vraag naar snijmais door Duitse rundveehouders en exploitanten van biogasinstallaties fors gestegen. Voor DRV reden het korrelmaisareaal in de zuidelijke en westelijke bondslanden tussen de 10 en 25 procent naar beneden bij te stellen. In de noordelijke en oostelijke bondslanden zal zelfs tot 85 procent van de geplande korrelmais als snijmais worden geoogst. In dit kader verwacht DRV slechts 276.000 ha korrelmais te oogsten in plaats van de geplande 442.000 ha. De DRV gaat uit van een totale korrelmaisopbrengst van 2,3 miljoen ton. Dit is bijna 50 procent lager dan in 2017.

Tekst:Guus Queisen

 
 

Inloggen op de ledenportal