Pluimveeweb: Hogan daagt Rutte uit: „Put your money where your mouth is"

04-09-2018

dinsdag 4 september 2018

Innovatie is belangrijk voor de Nederlandse landbouw, vertelde premier Rutte bij de opening van het academisch jaar van Wageningen UR. Landbouwcommissaris Phil Hogan stelde daarop dat Nederland dan niet moet beknibbelen op het budget van het GLB.

De premier en de landbouwcommissaris spraken tijdens de plechtigheid, na WUR-voorzitter Louise Fresco. „De impact van technologische vernieuwing op de maatschappij is het grootst in de landbouw”, stelde Rutte in zijn speech. Hij vertelde hoe belangrijk de export van landbouwproducten is voor de Nederlandse economie. „Onze melkveehouderij is wereldberoemd, en we zijn de grootste exporteur van uien, pootaardappelen en sierbloemen”, vertelde hij de toehoorders. Maar nog belangrijker vond Rutte de export van landbouwtechnologie. Maar om die positie te behouden, stelde hij, is investeren in kennis noodzakelijk.

„Als de premier dat zo belangrijk vindt, moet hij dat ook laten zien”, vond de volgende spreker, Phil Hogan. „He should put his money where his mouth is” (als hij dat belangrijk vindt, moet hij daar ook geld voor over hebben). Hogan zie thet GLB-budget onder druk staan omdat een aantal landen, waaronder Nederland, minder aan de EU willen afdragen. En in het nieuwe GLB-budget is veel ruimte gereserveerd voor technologische vernieuwing, hield hij het publiek voor. In het GLB van na 2020 is technologische vernieuwing een van de belangrijkste doelstellingen, en Brussel heeft 100 miljoen euro gereserveerd voor innovatie in de landbouw. „Want onze manier van voedsel produceren moet veranderen”, vond de Eurocommissaris. „Het moet slimmer, groener en efficiënter, en we moeten die verandering sneller doorvoeren dan we hadden gedacht.”

Ook WUR-voorzitter Louise Fresco stelde dat de landbouw moet veranderen. Volgens haar maakt het voedselsysteem een transitie door. „De acceptatie van landbouw verandert”, stelde ze. „Het gaat niet enkel meer om de hoeveelheid, maar ook om de kwaliteit. Voedsel moet niet enkel beschikbaar zijn, maar ook gezond, veilig en acceptabel.” En daarnaast vervult landbouw een belangrijke rol als beheerder van het landschap en bij het tegengaan van klimaatverandering.

 
 

Inloggen op de ledenportal