Boerderij: Sorgdrager: Bij NVWA nog lang niet alles op orde

05-09-2018

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft veel meer tijd nodig om de boel op orde te brengen.

“Ik geloof er niets van dat alles nu goed gaat”, zei Winnie Sorgdrager woensdag in de Tweede Kamer, waar ze nadere toelichting gaf op haar rapport over de fipronil-affaire.

Sorgdrager haalde de woorden van Europees voedselcommissaris Vytenis Andriukaitis aan, die haar zei dat Nederland als belangrijke exporteur zeer kwetsbaar is voor voedselschandalen. “Daar moet in Nederland heel veel aandacht voor zijn”, citeerde zei Andriukaitis.

Sturing ontbrak
Sorgdrager maakte duidelijk dat het in 2017 op politiek niveau (staatssecretaris Martijn van Dam en minister Edith Schippers) heeft ontbroken aan sturing tijdens de crisis. Tegelijk ontbrak ook de coördinatie en afstemming binnen de NVWA en waren de controlesystemen binnen de pluimveesector niet alert op een voedselschandaal van deze omvang.

Pluimveehouders meest kwetsbare schakels
Tientallen legpluimveebedrijven werden in 2017 getroffen door de fipronil-crisis en lijden nog steeds onder de naweeën daarvan. De crisis kwam door het illegale gebruik van fipronil tegen bloedluis. Pluimveehouders zijn volgens Sorgdrager de meest kwetsbare schakels in de eierketen, omdat zij de volle last dragen van de vernietiging van hun productie en soms ook hun dieren. Pluimveehouders zijn zich vaak niet ten volle bewust van hun verantwoordelijkheid als voedselproducent, zegt Sorgdrager. Zij zegt dat de discussie in de sector te veel ging over de hantering van normen en de interpretatie daarvan, en te weinig over het feit dat fipronil een verboden stof is, die niet in eieren hoort voor te komen.

Fraude niet moedwillig
Sorgdrager legde aan de Kamer uit dat het fipronil-probleem van een andere orde is dan het paardenvleesschandaal. Pluimveehouders hebben niet moedwillig geprobeerd te frauderen met voedsel, wat bij de paardenvleesaffaire wel het geval was.

 
 

Inloggen op de ledenportal