Pluimveeweb: 'SecurEgg wil voedselveiligheid beter borgen'

07-09-2018

„Legpluimveehouders gebruiken te veel producten en middelen zoals ytong gasbeton blokken of inweekmiddelen, waarvoor geen borgingssystematiek bestaat. Ik heb dat voor mijn eigen bedrijf op een rijtje gezet en kom tot een hele lijst. Als SecurEgg willen we pluimveehouders ontzorgen in het beoordelen van alle leveranciers en producten. Voor de zogeheten ‘weesmiddelen’ bekijken we op sectorniveau hoe een mogelijke borgingssystematiek opgezet kan worden.”

Dat zei bestuurslid Jos Mans van SecurEgg woensdagavond 5 september tijdens de Pluimveeweb thema-avond Voeding voor legpluimveehouders in Barneveld (GD). De leghennenhouder uit het Limburgse Tungelroy bij Weert is één van de oprichters van SecurEgg.

„De fipronilcrisis heeft legpluimveehouders eens te meer duidelijk gemaakt dat ze voedselproducent zijn. Voedselveiligheid is prioriteit nummer één. Dat mag nooit en te nimmer ter discussie staan. Met SecurEgg willen we de voedselveiligheid van eieren en (uitgelegde) hennen sterk verbeteren. Door een lijst met gecontroleerde en als veilig beoordeelde leveranciers, producten en toepassingen op te stellen, willen we legpluimveehouders ontzorgen”, zegt Mans.

„Met SecurEgg gaan we producten die niet geborgd zijn, beoordelen. We kijken naar de productinformatie, toepassing, certificaten, registratie en normen en beoordelen aan de hand van een matrix of deze producten geen, mogelijk of waarschijnlijk gevaar op kunnen leveren voor de voedselveiligheid van eieren en uitgelegde hennen. Wanneer de producten mogelijk of waarschijnlijk gevaar op kunnen leveren dan kunnen we een chemische analyse uit laten voeren. Al is het niet de bedoeling dat we dat bij elk product gaan doen. De risico matrix wijst uit waar het nodig is en daar zal dan ook een analyse volgen.” 

Pluimveehouders ontzorgen
„Binnen de legpluimveehouderij  worden diverse producten gebruikt voor bloedluisbehandeling, drinkwaterbehandelingsmiddelen, ongediertebestrijding, reinigingsmiddelen, pikmaterialen of strooisel. Je bent als producent van levensmiddelen verantwoordelijk om te toetsen of deze producten gebruikt mogen worden en met welke toepassing. Met SecurEgg willen we legpluimveehouders hierin ontzorgen. We willen een webapplicatie opzetten waarin deelnemende pluimveehouders alle producten en middelen kunnen zien, die gebruikt (mogen) worden op een pluimveebedrijf en voor welke toepassingen.”

„Wanneer pluimveehouders een middel verkeerd toepassen, zou mogelijk de MRL (Maximum Residue Level) in eieren overschreden, kunnen worden. Bovendien mag je bepaalde middelen niet in combinatie met een ander middel gebruiken omdat er risico bestaat op contaminatie van de eieren.” SecurEgg wijst deelnemers ook op die gevaren.

‘Ik gebruik niks meer’
Een biologische leghennenhouder vroeg of SecurEgg ook samenwerkt met Skal. „Nee, nu nog niet, maar hier staan we wel open voor”, antwoordde Mans. „Er zijn nu ook nog geen biologische leghennenhouders lid van SecurEgg.”

„Ik heb mijn dierenarts een lijst gevraagd, met alle producten die hij aanbiedt en waarvoor deze zijn toegestaan. Die lijst moet ik nog steeds krijgen. Daarom gebruik ik nu niks meer”, reageerde de biologische leghennenhouder. 

Goudzoekers
Pluimveehouders kunnen in de applicatie van SecurEgg ook de werkzame stof van een middel zien. Ook gaat SecurEgg leveranciers beoordelen: hebben zij de juiste registraties en certificeringen. „Er zijn ook goudzoekers die een onbekend product voor een aantrekkelijke prijs aanbieden en gouden bergen beloven. We willen hiermee het kaf van het koren scheiden. Alle leveranciers en hun producten gaan we beoordelen. Pas nadat we groen licht hebben gegeven, kunnen onze leden deze producten gebruiken. Wanneer een product mogelijk een gevaar oplevert voor de voedselveiligheid krijgen deelnemers een melding.”

„Maar ook wanneer een erkend bedrijf zoals MS Schippers een nieuw product aanbiedt, willen we dit product eerst beoordelen, voordat we groen licht geven. Een crisis zoals de fipronilcrisis mag nooit en te nimmer meer voorkomen. Als pluimveehouder ben je voedselproducent. Voedselveiligheid is prioriteit nummer één. Dit vraagt een andere mindset bij pluimveehouders en ook bij toeleveranciers. Maar als pluimveehouder blijf je verantwoordelijk. SecurEgg kan daarbij helpen.”

„Bij sommige producten vraag je, je af in welke categorie die zit. Is Silica een diergeneesmiddel, biocide, hygiënepoeder of diervoeder”, vroeg Mans de aanwezigen. „Maar een zeer beperkt aantal is dadelijk nog maar toegelaten als biocide, voor de bestrijding van bloedluis. Silica worden ook aangeboden als een hygiënepoeder. Voor de laatste toepassing bestaat nog geen borgingsysteem. Als SecurEgg gaan we toetsen of, en onder welke voorwaarden dit soort producten toegepast mogen worden.”

1.000 euro contributie per jaar
Het initiatief van legpluimveehouders is in december vorig jaar opgestart en kent inmiddels 54 deelnemers waarvan 47 leghennenhouders en 7 opfokkers met 6,5 miljoen leghennen en 780.000 opfokhennen. Mans hoopt dat meer collega legpluimveehouders lid worden van SecurEgg. „Hoeveel deelname jaarlijks moet kosten, zijn we nog niet uit. We denken aan 1.000 euro per jaar, eventueel gestaffeld op basis van bedrijfsgrootte Dit lijkt veel maar we denken met SecurEgg echt stappen te kunnen zetten. Met de te ontwikkelen managementtool zoals de app en de databank bespaart de pluimveehouder ook tijd voor de noodzakelijke controles en borging. Bovendien kost een tweede fipronilcrisis nog veel meer.” 

SecurEgg wordt gesteund door alle belangenbehartigers in de sector en vrijwel alle leveranciers, zoals hennenleveranciers en voerfabrikanten en de eierhandel, geeft Mans aan. „Leden hoeven nu nog geen contributie te betalen, maar voor de komende jaren wel.” De huidige deelnemers hebben een startbijdrage geleverd om te kunnen bouwen aan een stabiele organisatie.

Legpluimveehouders die deel willen nemen aan SecurEgg kunnen hier het aanmeldingsformulier downloaden. Aanmelden bij SecurEgg kan ook via info@secureegg.eu.

 
 

Inloggen op de ledenportal