Pluimveeweb: Minister wil adverteren met margeverschil in de keten

11-09-2018

Zwolle, dinsdag 11 september 2018

Minister Carola Schouten wil aan burgers duidelijk gaan maken, welke producten in supermarkten de meeste marge voor de keten oplevert en verhoudingsgewijs dus het minste voor boeren. Dat zei ze gisteravond op een bijeenkomst van dagblad Trouw in Zwolle. De bijeenkomst was georganiseerd naar aanleiding van de Staat van de boer; het onderzoek dat Trouw dit voorjaar samen met Agrio uitvoerde onder boeren.

Schouten gaf aan op dit moment te onderzoeken wat boeren krijgen voor hun producten en wat de uiteindelijke prijs in de supermarkt is. „Wij gaan transparantie bieden door advertentie in de dagbladen te plaatsen. Nu zie ik wel eens advertenties met welk huismerk bij welke supermarkt het goedkoopst is. Ik wil consumenten duidelijk maken bij welke supermarkt met welk product het verschil in marge het grootst en het kleinst is. Door deze transparantie krijgen consumentende informatie die ze nu nog niet hebben en kunnen daarmee sturen bij hun aankopen.”

LTO onderzoekt ledenaantal

Op de bijeenkomst in Zwolle waren LTO, Rabobank en de supermarkten ook uitgenodigd. Schouten vond het ‘tamelijk tekenend’ voor de situatie dat de retail afwezig was. Deze partijen waren ook uitgenodigd om te reageren op de uitkomsten van het onderzoek van Trouw. Een van die uitkomsten was dat 80 procent van de boeren geen vertrouwen had in zijn belangenorganisaties. Voorzitter Mark Calon van LTO wees Trouw er op dat het onderzoek uitgevoerd was in een periode dat de consequenties van het fosfaatbeleid duidelijk werden. Dat drukte de stemming onder melkveehouders en dat zou, zo suggereerde Calon, de uitslag hebben beïnvloed.

Het ledenaantal van LTO is het best bewaarde geheim van LTO

Vanuit de zaal werd daar kritisch op gereageerd door een melkveehouder die suggereerde dat het ledenaantal van LTO fors was teruggelopen. „Het ledenaantal van LTO is het best bewaarde geheim van LTO.” Calon reageerde door in te schatten dat hij 35.000 van de 50.000 boerenbedrijven vertegenwoordigde, maar hij wist dat niet zeker. „We laten Wageningen momenteel uitzoeken hoeveel bedrijven er echt lid zijn.”

Tekst:Robert Ellenkamp

 
 

Inloggen op de ledenportal