Boerderij: Top 3 tekortkomingen bij IKB-pluimveebedrijven

10-09-2018
Het ontbreken van een periode-inspectie van de elektrische installaties, een recente hygiënescan en een recente opgesteld bedrijfsgezondheidsplan (BGP)- en bedrijfsbehandelplan (BBP) vormen de top 3 van tekortkomingen bij de IKB-controle op pluimveebedrijven.

Dit schrijft brancheorganisatie Avined in de nieuwsbrieven IKB Kip en IKB Ei. Pluimveehouders moeten tenminste elke 5 jaar de elektrische installaties laten keuren, elke 12 maanden een hygiënescan invullen en over een BGP en een BBP beschikken dat niet ouder is dan 12 maanden.

Tijd om tekortkomingen weg te werken

Wanneer een pluimveehouder bij een controle niet aan alle IKB-voorschriften voldoet krijgt hij enkele weken de tijd om de tekortkoming weg te werken en alsnog aan de voorwaarden te voldoen.

Deze top 3 kwam naar voren tijdens overleg met de Certificerende Instanties Kiwa Verin en Vinçotte ISACert.

Avined wijst uit voorzorg op deze al langer bestaande voorschriften

Laden van dieren

In de IKB-nieuwsbrieven wijst Avined er ook op dat pluimveehouders of bedrijfsleiders, als hoofdverantwoordelijke, aanwezig moeten zijn bij het laden van dieren en dat ingeschakelde pluimveeservicebedrijven IKB erkend moeten zijn. Avined wijst uit voorzorg op deze al langer bestaande voorschriften in de IKB-voorwaarden om tekortkomingen te voorkomen. Het zou namelijk jammer zijn als deze punten een tekortkoming opleveren die de pluimveehouder moet herstellen om het IKB-certificaat te verlengen.

Certificaat voor 2019

Dit jaar is besloten om de IKB-certificering per kalenderjaar te laten verlopen. Bedrijven worden in 2018 gecontroleerd en krijgen bij goedkeuring een certificaat voor kalenderjaar 2019.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal