Pluimveeweb: Hele Kamer is het eens: positie van de boer moet beter

12-09-2018

Den Haag, woensdag 12 september 2018

Boeren zijn teveel een speelbal van de grote partijen verderop in de keten. Zij moeten een sterkere positie krijgen. De hele Tweede Kamer, van links tot rechts, van GroenLinks tot VVD, is het hierover eens. Dat bleek dinsdag 11 september tijdens een Tweede Kamer debat over oneerlijke handelspraktijken in de keten.

Laura Bromet (GroenLinks) vertelde blij te zijn dat de regering iets aan de ongelijke verhoudingen in de keten gaat doen. Tjeerd de Groot (D66) vond dat dertig jaar marktwerking voor voedsel in de EU niet tot een optimaal resultaat heeft geleid, en Jaco Geurts (CDA) kwam op voor het inkomen van familiebedrijven, die nu onder druk staan van hun afnemers. Zij vonden minister Schouten aan hun zijde. Die wees erop dat de samenleving van boeren niet enkel verwacht dat ze gezond en veilig voedsel produceren, maar dat ook nog diervriendelijk en duurzaam doen, met aandacht voor het klimaat en het milieu. Dan zou de samenleving in de supermarkt ook bereid moeten zijn hogere prijzen voor dat voedsel te betalen.

Oneerlijke handelspraktijken

De Kamer debatteerde over een EU-voorstel om oneerlijke handelspraktijken aan te pakken. Volgens dit voorstel, dat voortvloeit uit het advies van Cees Veerman’s Agricultural Market Task Force aan de Europese Commissie, worden bepaalde oneerlijke handelspraktijken, zoals late betaling, plotselinge annulering van een bestelling van bederfelijke waar, of het met terugwerkende kracht wijzigen van de voorwaarden van een overeenkomst, verboden. De Groot en Geurts wilden weten of het mogelijk is die lijst later aan te vullen met andere praktijken. De Groot argumenteerde daarbij dat als een bepaalde praktijk verboden wordt, partijen inventief genoeg zijn om de zwakkere partner op een andere manier onder druk te zetten.

Bodem

Dat kan inderdaad, antwoordde Schouten. Veel landen hebben al wetgeving op het gebied van oneerlijke handelspraktijken, en die blijft overeind. De EU-verordening zal een bodem leggen waar iedereen zich aan moet houden, en maakt zo het speelveld gelijker. Maar ieder land kan verdere maatregelen nemen. In Nederland inventariseert de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op het moment de markt, en dat zou kunnen resulteren in uitbreidingen op de lijst.

Het Commissievoorstel, vertelde Schouten, is maar een van de elementen in een pakket maatregelen dat de regering wil nemen om de positie van boeren in de keten te verbeteren. Daarnaast wil de regering ook samenwerking tussen boeren vergemakkelijken, een meldpunt oneerlijke handelspraktijken opzetten, en een prijsmonitor opstellen die de verdeling van de marges in de keten transparant maakt.

Tekst:Wim van Gruisen

 
 

Inloggen op de ledenportal