Boerderij: Eierbranche wil zelfstandige controleur houden

13-09-2018

De eierbranche (Anevei) vindt het onverstandig de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE) bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onder te brengen. Directeur Wim van der Sande, directeur van de NCAE, ondersteunt die oproep.

Van der Sande reageert op het advies van Winnie Sorgdrager, die eerder dit jaar in een rapport over de fipronil-crisis de aanbeveling deed de NCAE bij de NVWQA onder te brengen. Volgens Van der Sande heeft Sorgdrager een te beperkt beeld van de werkzaamheden en taken van de NCAE. De controle-instantie heeft niet alleen toezichtstaken, maar let ook op kwaliteitseisen binnen de eiersector. Volgens Van der Sande zou het overbrengen van de NCAE naar de NVWA een bijzonder precedent scheppen, dat ook gevolgen kan hebben voor andere zelfstandige bestuursorganen die overheidstaken uitvoeren.

Van der Sande roept een aangenomen motie in herinnering, ondertekend door de huidige coalitiepartijen CDA, VVD en D66, waarin het kabinet wordt opgeroepen het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden (COKZ) in de Zuivel in stand te laten. Die oproep zou ook voor de NCAE gelden, aangezien die bij het COKZ huist.

Duidelijke afspraken en gedegen informatieuitwisseling
Het systeem van eerste- en tweedelijns toezicht, waarbij de NVWA de rol van stevige handhaver op zich neemt en de NCAE de controles in het veld uitvoert, garandeert volgens hem dat partijen elkaar scherp houden. Met duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheden en een gedegen informatieuitwisseling tussen NVWA en NCAE is volgens hem de basis gelegd voor informatiegestuurd en risicogebaseerd toezicht.

Waarom aan goedlopende organisatie wat veranderen
Het opgaan van de NCAE in de NVWA vindt ook geen bijval bij de Nederlandse eierhandel en eiproductfabrikanten. Brancheorganisatie Anevei vreest dat de NVWA niet toekomt aan alle controles die de NCAE nu doet en dat hierdoor kwaliteitscontroles terug gaan lopen, wat de branche juist niet wil. Daarnaast vraagt Anevei-voorzitter Hubert Andela zich af waarom er aan een goed lopende instantie wat veranderd moet worden. Andela: “Als ze er nou in de fipronil-crisis een potje van hadden gemaakt, maar dat is niet zo. Je brengt iets wat goed loopt onder bij een club die het moeilijk heeft en nog in opbouw zit na eerdere fusies, zoals Sorgdrager zelf ook aangaf in haar onderzoek.”

Vrees voor meer kosten
Het bedrijfsleven vreest bovendien een forse toename in kosten voor de eiersector. Kwartiertarieven van de NVWA zijn ongeveer 1,5 keer zo hoog als die van de NCAE. Nu betalen bedrijven uit de eiersector (zowel pluimveebedrijven als pakstations) ruim € 1 miljoen op jaarbasis aan de NCAE. De Anevei schat in dat dit bedrag minstens twee keer zo hoog zal worden onder de NVWA, door zowel hogere kwartiertarieven als andere arbeidsvoorwaarden bij de NVWA.

 
 

Inloggen op de ledenportal