NieuweOogst: Europees Parlement eist snellere toelating groen middel

18-09-2018

Het Europees Parlement wil dat groene - en laagrisicogewasbeschermingsmiddelen sneller worden toegelaten.

Eind vorige week ging het parlement akkoord met een resolutie waarin de Europese Commissie (EC) wordt opgeroepen de toelatingsprocedures te versnellen. Van de parlementariërs stemden 529 voor deze resolutie, 34 tegen en 63 leden van het Europees Parlement onthielden zich van stemming.

Ook wil het Europees Parlement dat de lidstaten van de Europese Unie (EU) meer geld en energie steken in de ontwikkeling van laagrisicomiddelen. De leden van het parlement vinden dat er nu veel te weinig van deze middelen beschikbaar zijn.

Expertise
De European Food Safety Authority (EFSA) zou meer expertise in huis moeten halen om deze middelen te beoordelen. De EFSA is het agentschap van de EU dat onafhankelijke wetenschappelijke adviezen geeft over voedselveiligheid.

Daarnaast pleit het EU-Parlement ervoor dat importgewassen aan dezelfde criteria moeten voldoen als in de EU geteelde gewassen. De Europese parlementariërs zijn bezorgd dat middelen die in de EU verboden zijn, zijn gebruikt bij de productie van deze ingevoerde plantaardige producten.

Halt toeroepen
Het parlement wil verder dat de EC een halt toeroept aan het ongezien verlengen van omstreden gewasbeschermingsmiddelen. Dit gebeurt omdat de EFSA niet genoeg capaciteit heeft om alle middelen te herbeoordelen.

 
 

Inloggen op de ledenportal