Boerderij: Meldpunt Fipronil stopt

19-09-2018

Het Meldpunt Fipronil beëindigt zijn werkzaamheden. Vorige week hebben projectleider Jan Workamp en Eltjo Betlehem, die het meldpunt samen runden, als laatste activiteit een brief geschreven naar de Vaste Kamercommissie van LNV over de gevolgen van de fipronil-crisis. Die zijn voor veel pluimveehouders nog altijd voelbaar. Onder meer bij de eierafzet. Eieren die ver onder de toegestane, veilige waarde zitten, kunnen in Duitsland niet als tafelei worden afgezet, maar moeten naar de industrie tegen veel lageren prijzen.

In de brief vraagt het meldpunt opnieuw om schadeloosstelling van pluimveehouders door het Rijk. Het vorige en huidige kabinet wees dat steeds af, omdat de gevolgen van het gebruik van fipronil ondernemersrisico zou zijn.

Het Meldpunt Fipronil werd in augustus 2017 opgericht door gemeenten in de Food Valley-regio en brancheorganisaties. Het meldpunt was een vraagbaak en luisterend oor, verwerkte meer dan 2.700 mail- en telefooncontacten, belegde drie grote bijeenkomsten en was betrokken bij het project ‘Boenen bij de Boeren’. Namens het meldpunt voerden agrarische coaches zestig gesprekken met getroffen pluimveehouders.

Poultry Expertise Centre blijft vragen beantwoorden
Hoewel het Meldpunt Fipronil als project wordt beëindigd, blijft het Poultry Expertise Centre (PEC) in Barneveld eventuele vragen over deze affaire beantwoorden.

Bij sommige pluimveehouders bevatten nog steeds kippen te veel fipronil. Ook zitten bedrijven nog met een te hoog fipronil-gehalte in de mest, die daardoor niet op de normale manier mag worden afgezet.

 
 

Inloggen op de ledenportal