Boerderij: Saldo leghennen flink gekelderd

26-09-2018

Het saldo van leghennen was in augustus 2018 € 24.000 lager dan in 2017.

Na een gunstig eerste kwartaal zijn de opbrengsten met 24% gedaald, terwijl de kosten iets opliepen. Dat meldt Agrimatie van Wageningen Economic Research.

Herstel eierproductie na fipronil-affaire
Door het herstel van de eierproductie na de fipronil-affaire en de seizoensmatige daling in de zomer lag de eierprijs in augustus de helft lager dan begin dit jaar. Voor het standaardbedrijf met 50.000 scharrelhennen is gerekend met continue productie zonder schade door blokkades.

Door het ontstane eiertekort als gevolg van de fipronil-affaire waren de opbrengsten van het standaardbedrijf in augustus 2017 tot en met maart dit jaar fors hoger dan normaal.

Veel stallen lang geblokkeerd
Een deel van de Nederlandse leghennenbedrijven werd in het derde kwartaal van 2017 hard geraakt door blokkades en vervroegde afvoer van leghennen of ruien van leghennen. Veel stallen zijn lang geblokkeerd geweest, waardoor de productie in het tweede halfjaar flink lager was dan gewoonlijk.

Niet-getroffen bedrijven profiteerden juist van de hoge eierprijzen, tenzij ze gebonden waren aan vaste eierprijzen op contractbasis.

 
 

Inloggen op de ledenportal