Pluimveeweb: Europa stemt voor verbod oneerlijke handelspraktijken

02-10-2018

's-Heerenberg, dinsdag 2 oktober 2018

Oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen moeten worden aangepakt. De landbouwcommissie van het Europees Parlement heeft in grote getale ingestemd met een voorstel voor nieuwe regels daarover.

Het voorstel bevat een lijst van oneerlijke handelspraktijken, die verboden worden. Zo mogen afnemers niet eenzijdig of achteraf de contractvoorwaarden wijzigen, en moeten ze een maximale betalingstermijn van dertig dagen aanhouden. De lijst is niet uitputtend, wat betekent dat nieuwe handelspraktijken kunnen worden toegevoegd. Ook staat het lidstaten vrij om zelf nationale regels toe te voegen.

Het originele voorstel van de Commissie was enkel van toezicht op Europese boeren. Het Parlement wil de regels ook van toepassing laten zijn op andere voedselproducenten, inclusief multinationals. Ook niet-EU-boeren worden met deze regels beschermd, zodat afnemers hun oneerlijke handelspraktijken niet kunnen verschuiven naar deze buitenlandse boeren. „Wanneer een bepaalde groep producenten wordt uitgesloten van bescherming, zal die groep extra hard worden getroffen en werkt het juist averechts“, vertelt CDA-europarlementslid Annie Schreijer-Pierik.

Elke lidstaat moet volgens deze regels een handhavingsautoriteit in het leven roepen. In Nederland, heeft minister Schouten al gezegd, krijgt de Nationale MededingingAutoriteit (NMA) deze taak. Schreijer-Pierik vindt dit belangrijk. „Het uitdelen van boetes door deze autoriteiten moet ervoor zorgen dat supermarkten in de toekomst wel twee keer zullen nadenken bij het opstellen van oneerlijke contracten.“

Nu de landbouwcommissie het voorstel heeft aangenomen, moet het voltallige Europees Parlement er nog over stemmen. Dat gebeurt bij de volgende plenaire vergadering in Straatsburg, maar niemand verwacht dat het voorstel dan nog wordt weggestemd.

Tekst:Wim van Gruisen

 
 

Inloggen op de ledenportal