Pluimveeweb: Servé Hermans: goede tijden voor pluimveehouders

08-10-2018
“Leer en verander. Sluit u aan bij een waardeketen en durf geld te vragen voor een fantastisch product. U heeft er recht op.” Deze boodschap had Servé Hermans, directeur van de legdivisie van fokbedrijf Hendrix Genetics, voor de bezoekers van het lustrumfeest van leghennen-opfokorganisatie Vepymo Nederland.

Servé Hermans voorspelt goede tijden voor pluimveehouders. Ondanks dat hij zorgelijk is over het kostprijsverschil tussen Nederland en Oekraïne, waar eieren 24% goedkoper kunnen worden geproduceerd. “In Duitsland is de eierconsumptie in 5 jaar tijd met 25 stuks per hoofd per jaar toegenomen. Wanneer grenzen dicht blijven en de productie stabiliseert, zal de groei van de eierconsumptie zorgen voor betere prijzen.”

Servé Hermans: “Empathie voor dieren wordt belangrijker naarmate het inkomen stijgt.”

Hermans hield op het lustrumfeest van leghennen-opfokorganisatie Vepymo Nederland een inleiding met als titel ‘Welzijn voor mens en dier’. Daarin stelde hij onder meer dat hoe hoger het inkomen per hoofd van de bevolking is, des te meer aandacht er voor dierenwelzijn is. Hij illustreerde dat met de situatie in Californië, de staat met het hoogste gemiddelde inkomen van de Verenigde Staten. Het aandeel kooikippen is in deze staat het laagst van de VS.

“Empathie voor dieren wordt belangrijker naarmate het inkomen stijgt en stuurt het consumentengedrag. Korte waardeketens die inspelen op empathie werken steeds beter.” Zijn voorbeeld daarvan is Kipster, een concept dat inspeelt op het nostalgische beeld dat stadsmensen hebben van de veehouderij, waarin kippen volgens hem worden vermenselijkt. “De innovatie van Kipster waar de pluimveesector iets aan heeft, is dat Kipster een contract heeft gesloten met Lidl. Daardoor is de investering in Kipster grotendeels afbetaald als het contract is afgelopen. Een voorwaarde, want wie zou er anders € 100 per kip investeren?” Volgens Hermans gaat het in Amerika bij de omschakeling van kooi- naar loslopende houderijsystemen ook zo: afzetzekerheid en langere contracten afsluiten die investeringen minder risicovol maken.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal