Boerderij: Amerikanen verwachten forse groei leghennenstapel

09-10-2018
De Verenigde Staten verwachten een flinke groei van hun leghennenstapel de komende maanden.

Tot en met juli dit jaar zijn 11% meer legpluimvee-broedeieren ingelegd, en het aantal jonge hennen in opfok lag op 1 augustus dit jaar 9% boven het niveau van een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers van het Amerikaanse landbouwministerie USDA.

Prijsdruk door verhoogd eieraanbod

Het Amerikaanse Cal-Maine Foods (’s werelds grootste producent van eieren met circa 36,3 miljoen legkippen in productie) houdt rekening met prijsdruk in de Verenigde Staten de komende maanden, gezien de USDA-cijfers die wijzen op een potentieel verhoogd eieraanbod. De laatste maanden schommelde de eierproductie in de Verenigde Staten vrij stabiel tussen 7,6 en 7,9 miljard tafeleieren per maand.

De Verenigde Staten zijn ’s werelds tweede exporteur van eieren (na Nederland), en ook één van de voornaamste exporteurs van eieren naar de Europese Unie.

Meer informatie over de prijzen van eieren vindt u in Boerderij op Maat:  

Prijzen van scharreleieren NOP 2.0
Prijzen van kooi-eieren
Richtprijs NOP 2.0 verrijkte kooi-eieren
Totaaloverzicht

 
 
 
 

Inloggen op de ledenportal