Boerderij: KAT-kippen vooral in Duitsland en Nederland

17-10-2018
Het gros van de eieren dat onder het Duitse KAT-label wordt geproduceerd, komt van bedrijven in Duitsland en Nederland. In deze landen bevinden zich 86% van de KAT-leghenplaatsen.

Duitsland heeft samen met Nederland de hoofdmoot van het aantal legbedrijven en leghenplaatsen dat voldoet aan de KAT-voorwaarden. Van de 2.375 KAT-gecertificeerde leghenbedrijven liggen er 1.428 in Duitsland (60%) en 770 in Nederland (32%), op ruime afstand gevolg door België met 108 gecertificeerde bedrijven (4,6%). Het aantal leghenplaatsen op KAT-gecertificeerde bedrijven is 40,1 miljoen in Duitsland (49,4% van het totaal aantal KAT-leghenplaatsen), 30,1 miljoen in Nederland (37,1%) en 5,3 miljoen in België (6,6%). Dit blijkt uit een overzicht van KAT-kengetallen per september 2018.

Scharrelkippen bezetten het grootste aandeel van de KAT-gecertificeerde leghenplaatsen, gemiddeld 68%. - Foto: Bert Jansen

Gecontroleerde alternatieve dierhouderijvormen

KAT is de Duitse vereniging voor gecontroleerde alternatieve dierhouderijvormen. In KAT zijn de eierhandel, de dierenbescherming en de retail vertegenwoordigd. Het bestuur van KAT bepaalt aan welke eisen de houderij van leghennen moet voldoen (bovenop de wettelijke) om het KAT-label te verkrijgen. Duitse supermarkten eisen eieren met KAT-label, dus alle buitenlandse pluimveebedrijven waarvan de eieren naar Duitsland gaan, moeten KAT-gecertificeerd zijn.

In het KAT-overzicht worden na de 3 genoemde landen ook Italië (2,03 miljoen henplaatsen), Polen (798.000),Denemarken (690.000), Spanje (629.000), Frankrijk (622.000) en Zweden (264.000) apart vermeld. Het aantal KAT-gecertificeerde leghenbedrijven in die landen is veelal op enkele handen te tellen.

Ruim 81 miljoen KAT-gecertificeerde leghenplaatsen in EU

Sinds 2007 is het aantal KAT-gecertificeerde leghenplaatsen in de EU gegroeid van 29 miljoen naar ruim 81 miljoen. Het aandeel van scharrelhuisvesting liep in de eerste jaren op (van 54 naar ruim 70%), terwijl dat van vrije uitloop (Freiland) wat terugliep (van 35 naar ruim 20%). Het aandeel van de biologische leghenhouderij varieerde in die jaren tussen 7 en 11%. De afgelopen 2 jaar (2017 en 2018) was EU-wijd het aandeel scharrel 68%, het aandeel Freiland 22% en het aandeel biologisch 10% van het aantal KAT-leghenplaatsen. De aandelen in Duitsland in Nederland weken daar iets vanaf.

Naast pluimveebedrijven zijn eierhandelaren, eiproductenfabrikanten en levensmiddelenfabrikanten bij KAT-aangesloten en KAT-gecertificeerd. Dat geldt ook voor mengvoerfabrikanten.

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal