Boerderij: Aanhoudende droogte belemmert oogst cichorei

22-10-2018

De cichorei-opbrengsten lijken dit jaar op het langjarig gemiddelde uit te komen.

In het streven naar een opbrengst van 10 ton inuline per hectare is dat volgens IRS cichoreispecialist Marco Bom een dipje in de opwaartse lijn. De laatste door Sensus genoemde campagne gegevens spreekt het bedrijf van een inulinegetal van 17, dat is hoger dan het meerjarig gemiddelde, en een tarrapercentage dat ruim onder de 10 ligt.

Aanhoudende droogte
Een probleem voor het oogsten is de nog steeds aanhoudende droogte. De grond wordt steeds harder waardoor vooral op klei- en zavelgronden de rooi-elementen van de rooiers steeds meer moeite hebben om de grond in te komen. Dat heeft als gevolg dat de oogstverliezen toenemen. Ook op lichtere gronden gaat het probleem met puntbreuk spelen. Vooral op verdichte delen binnen een perceel komen de diepgroeiende wortels niet helemaal mee naar boven.

Gevoelig voor puntbreuk
Cichorei is van nature gevoelig voor puntbreuk, wat door de harde grond wordt verergerd. De diameter van het breukvlak mag niet groter zijn dan een duimbreedte, dat is maximaal 2,5 tot 3 centimeter. Bij een diameter van 4 cm zijn de verliezen volgens Sensus al circa 20%.

Advies om te beregenen
Om oogstverliezen te voorkomen adviseert Sensus om percelen waar water beschikbaar is voor de oogst te beregenen. Beregen dan minimaal 20 millimeter en laat het water 1 tot 2 dagen doorzakken voor te gaan rooien. Op lichtere gronden is woelen voor het rooien een alternatief voor beregenen. In België is volgens Bom goede ervaring opgedaan met één werkgang het loof te klappen en tussen de rijen te woelen.

 
 

Inloggen op de ledenportal