NieuweOogst: Kans op longontsteking niet groter bij pluimveehouderijen

22-10-2018

Omwonenden van pluimveehouderijen hebben geen verhoogde kans op longontsteking. Nieuw onderzoek weerlegt een eerder gevonden associatie tussen wonen in de omgeving van pluimveehouderijen en longproblemen.

Recent is in opdracht van het Rijk nieuw onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO-3) gedaan op basis van huisartsengegevens. Doel van dit nieuwe onderzoek was om na te gaan of de eerder gevonden associatie tussen longproblemen en het wonen in de omgeving van geiten- en pluimveehouderijen kan worden aangetoond.

Het onderzoek richt zich op de periode 2014 tot en met 2016. Eerder onderzoek liep van 2009 - 2013. Rondom pluimveehouderijen hebben mensen geen grotere kans op een longontsteking, blijkt nu. De eerder gevonden relatie tussen geitenhouderijen en longproblemen is wel bevestigd.

Dalende trend
LTO/NOP Pluimveehouderij is verheugd over de positieve uitkomst van het onderzoek voor de pluimveehouders. 'Die dalende trend was al eerder ingezet en nu bevestigd. De pluimveesector gaat verder op de ingeslagen weg om de impact op de omgeving te verlagen. We zetten in op minder geur-, fijnstof- en ammoniakemissies. Dat doen we met maatregelen in de stal, die niet alleen goed zijn voor de omgeving maar ook gunstig voor het stalklimaat en dus voor de dieren, pluimveehouder en personeel', zegt LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers.

De eerder gevonden associatie tussen het wonen in de nabijheid van een geitenhouderij en het voorkomen van longontstekingen binnen een reikwijdte van 2 kilometer wordt met dit onderzoek wel bevestigd voor de periode 2014-2016. Aandoeningen als astma en hooikoorts blijken al enige jaren significant minder vaak voor te komen binnen een straal van 1 kilometer van een geitenbedrijf.

Vervolgonderzoek
LTO Nederland wil dat vervolgonderzoek komt naar de oorzaken om zodoende en indien nodig samen met de betrokken geitenhouders maatregelen te kunnen nemen. Dat kunnen de boeren nu nog niet omdat uit het VGO-onderzoek niet duidelijk is waardoor de gezondheidseffecten ontstaan. De overheid heeft een vervolgonderzoek toegezegd.

Boeren in Nederland willen boeren met draagvlak van de burgers en daar hoort bij dat omwonenden niet of nauwelijks hinder mogen ervaren en/of gezondheidseffecten lopen, aldus LTO Nederland.

 
 

Inloggen op de ledenportal