Pluimveeweb: Dutch Poultry Expo in Hardenberg vervangt LIV

31-10-2018

De Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) in Hardenberg en Venray in oktober en februari verdwijnen definitief. Ze worden vervangen door twee aparte tweedaagse vakevents voor pluimveehouders 19 en 20 maart in Hardenberg en varkenshouders 16 en 17 april in Venray.

Vanaf komend jaar is er ieder voorjaar een apart vakevent voor de pluimveesector in Hardenberg en één voor de varkenssector in Venray. Volgens organisator Natascha Halbertsma geeft de overgrote meerderheid van de LIV standhouders aan te willen deelnemen aan Dutch Pork Expo (86 procent) en Dutch Poultry Expo (87 procent). „Ze onderschrijven daarmee het belang van vergroting van het werkgebied en de specialisatie naar diersoort.” De ambitie is om Dutch Pork Expo en Dutch Poultry Expo te laten uitgroeien tot de vakevents voor de hele sector in Noordwest-Europa. In dat kader is in de nieuwe huisstijl gekozen voor Engelse benamingen.

Centrale thema’s
Op zowel Dutch Pork Expo en Dutch Poultry Expo zullen actuele thema’s centraal. staan. In de beursopzet vormen vijf kernthema’s het uitgangspunt: verduurzaming, hightech/innovatie, afzet/verkoop/inkomen, risicomanagement en arbeidsmarkt. Bovendien komen er innovatiepodia waar beleving en interactie centraal zullen staan en krijgen bezoekers praktische en op hun bedrijfsvoering toepasbare kennis aangeboden.

Halbertsma: „We gaan met de sector hard werken aan twee topevenementen voor de ondernemers, hun gezin en de medewerkers. We gaan ons focussen op de toekomst en de sector positief in de schijnwerpers zetten. Nederland is gidsland in agri & food, dat willen we ook zichtbaar maken in de beurskalender met een prachtpodium voor het bedrijfsleven om klantrelaties in Noordwest-Europa te ontmoeten.”

 
 

Inloggen op de ledenportal