Boerderij: Overleg over dubbele DGF-heffing pluimvee

07-11-2018

Belangenbehartigers van de pluimveesector zijn in overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over een oplossing voor pluimveebedrijven die in 2018 2 keer een hoge heffing betalen voor het Diergezondheidsfonds (DGF).

Het gaat daarbij om de categorieën pluimveebedrijven die koppels lang aanhouden, zoals legpluimveebedrijven. Dit jaar spelen er 2 bijzondere situaties: het tarief over 2018 is fors hoger doordat de tekorten van de afgelopen jaren worden weggewerkt, en er wordt overgegaan naar een andere heffingssystematiek: een tarief per opgezet dier zoals ook in de productschaptijd.

2 keer hoge DGF-heffing betalen
Voor sommigen valt die combinatie erg ongunstig uit, leggen LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers en NVP-voorzitter Hennie de Haan uit in een interview met vakblad Pluimveehouderij dat binnenkort verschijnt(Pluimveehouderij nr. 15, 9 november 2018). Het gaat om bedrijven die een overgangsheffing (volgens 2018-tarief) betalen voor dieren die in 2017 zijn opgezet en volgens de theoretisch bepaalde aanhoudtijden in 2018 nog aanwezig zijn. Daarnaast zetten deze bedrijven in de tweede helft van 2018 nieuwe kippen op die in 2019 ook nog (deels) zitten (en dan vanwege de veranderde systematiek ook volledig worden aangeslagen voor het 2018-tarief).

Ministerie rekent aan oplossing DGF-heffing
“We willen daarin graag verandering hebben”, geeft Hubers aan. “Er wordt nu gekeken om ergens in het jaar een knip te maken of je de oude of een nieuwe heffing betaalt.” De Haan geeft wel een winstwaarschuwing: “Doordat je ergens een moment kiest zijn er altijd mensen voor wie dat gunstig en minder gunstig uitpakt.” Vanuit het ministerie wordt nu gerekend aan een dergelijke oplossing. Die heeft overigens geen impact op de al verstuurde DGF-beschikkingen over de overgangsperiode.

 
 

Inloggen op de ledenportal