Pluimveeweb: Eierconsumptie 7 procent gestegen

21-11-2018

woensdag 21 november 2018

Het RIVM bracht het voedingspatroon onder ruim 4000 kinderen en volwassenen in kaart. Er is een voorzichtige verbetering in het Nederlandse voedingspatroon te zien. Nederlanders zijn meer fruit gaan eten en lijkt het ook met groente de goede kant op te gaan. Het aantal eieren is met 7 procent gestegen; een Nederlander eet gemiddeld 13 gram ei per dag.

Nederlanders eten ook minder vlees en drinken minder suikerhoudende dranken. Toch is er nog veel gezondheidswinst te behalen omdat de meeste Nederlanders zich nog niet aan de Richtlijnen goede voeding houden. Als de positieve ontwikkelingen zich voortzetten kan dit overgewicht en chronische ziekten helpen voorkomen.

Aan de slag
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) peilt geregeld wat Nederland eet. De vorige peiling liep tot 2010. Het eetpatroon van de vierduizend volwassenen en kinderen die het gezondheidsinstituut tussen 2012 en 2016 in kaart bracht, laat zien dat er geleidelijk iets aan het veranderen is. De toegenomen aandacht voor voeding en gezondheid lijkt vruchten af te werpen.

Deze voedselconsumptiepeiling bevat gedetailleerde gegevens over wat, waar en wanneer Nederlanders eten en drinken. Met deze gegevens kunnen beleidsmakers en professionals aan de slag voor gezonde voeding en duurzaam en veilig voedsel, productinnovatie, voorlichting en voedingsonderzoek.

Eierconsumptie
Nederlanders eten gemiddeld 13 gram ei per dag. Volwassenen eten meer eieren dan kinderen, in vrijwel alle bevolkingsgroepen is de consumptie van eieren gelijk en een ei wordt gemiddeld op 1,7 dagen per week gegeten. Tot de groep eieren behoren de eieren die als zodanig zijn gegeten of gebruikt in recepten. De verwerkte eieren, in cake, gebak, pasta etcetera, zijn niet meegerekend.

Mannen eten meer eieren dan vrouwen, volwassenen meer dan kinderen, mensen met overgewicht eten vrijwel evenveel eieren als mensen met een normaal- of ondergewicht. Hoogopgeleide volwassenen eten vrijwel evenveel eieren per dag als lagopgeleide volwassenen en hetzelfde geldt voor hun kinderen. In alle regio’s van Nederland worden vrijwel evenveel eieren gegeten. Ook is het aantal geconsumeerde eieren in sterk stedelijke gebieden vrijwel gelijk aan niet-stedelijke gebieden.

„Mooie resultaten waar we als legpluimveesector heel blij mee zijn. Dit is tevens het bewijs dat de promotie en activiteiten van diverse organisaties als Altijd weer voor een Ei, Blij met een Ei en de mmmEggies helpt en zijn vruchten afwerpt. We zijn blij met de publicaties van deze cijfers. We weten nu dat een Nederlander gemiddeld zo’n 210 eieren per jaar eet”, zegt Alex Janssen, voorzitter stichting Blij met een Ei. Sinds de opheffing van het Productschap is het voor de pluimveesector moeilijk om cijfers van de eierconsumptie te verzamelen.

Bekijk hier de resultaten van het onderzoek naar eieren van RIVM.

Trends
De voedselconsumptiepeiling van het RIVM laat goed zien welke kant het ongeveer op gaat met ons eetpatroon, maar heeft ook z’n beperkingen. De individuele verschillen zijn vaak groot. En het onderzoek is gedaan tussen 2012 en 2016. Inmiddels is het 2018 en mogelijk zijn sommige cijfers al achterhaald. Zo kwam Wakker Dier afgelopen maandag met onderzoek waaruit blijkt dat de daling in vleesconsumptie in 2017 gestopt is.

Het RIVM vraagt mensen ook niet waarom ze meer of minder van iets eten. Het rijksinstituut geeft zelf bovendien geen mening, alleen adviezen, bijvoorbeeld om meer plantaardige voeding te consumeren, zowel voor de gezondheid als voor het klimaat.

Tekst:Monique van Loon / RIVM

 
 

Inloggen op de ledenportal