Pluimveeweb: Zorgen om welzijn boeren

25-11-2018

zaterdag 24 november 2018
aangepast: zondag 25 november 2018

Een toenemend aantal boeren heeft het moeilijk op psychosociaal vlak. Minister Schouten is in actie gekomen en heeft maatregelen getroffen om boeren met problemen op psychosociaal vlak hulp te bieden.

„Stop de onterechte negatieve beeldvorming en houding jegens boeren. Geef boeren de ruimte en het vertrouwen terug om te doen waar ze goed in zijn, namelijk voedsel produceren. Goed dat minister Schouten de situatie zeer serieus neemt”, twitterde Jaco Geurts,  CDA-Kamerlid. Hij heeft in de Tweede Kamer meerdere malen aandacht gevraagd voor de psychische nood waarin sommige agrarische ondernemers verkeren. Naar aanleiding van zijn oproep komt de minister nu met een aantal maatregelen.

Samenwerking erfbetreders
„De moeilijke omstandigheden waarmee boeren, tuinders en vissers soms te maken krijgen, leiden in sommige gevallen tot grote psychosociale druk. Het kabinet vindt het belangrijk om oog te hebben voor deze moeilijke omstandigheden en tijdig voor professionele hulp te zorgen als dat nodig is”, aldus Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Carola Schouten van Landbouw heeft de regering geïnformeerd over maatregelen om zelfmoord onder boeren terug te dringen. Zo moet er een landelijk meldpunt komen voor erfbetreders, zodat zij hun zorgen over de boeren die ze bezoeken ergens kunnen melden. Ook moet onderzoek de problematiek rondom suïcide in de boerensector in beeld gaan brengen.De minister kondigt aan dat boerenorganisaties samen met hulporganisatie ‘113 Zelfmoordpreventie’ trainingen gaat organiseren om suïcidaal gedrag bij boeren te herkennen en dit met hen te bespreken. De cursus is speciaal bedoeld voor erfbetreders. Zij staan vaak in direct contact met boeren en tuinders.

Lees hier de terugkoppeling van de minster aan de regering.

Hulp
In Nederland wordt niet bijgehouden wat het beroep is van mensen die zelfmoord plegen. In andere landen gebeurt dat wel: experts in België en Duitsland schatten dat jaarlijks 400 tot 500 boeren er een eind aan maken. In Frankrijk is de kans dat een boer zelfmoord pleegt zelfs 22 procent hoger dan het gemiddelde.

Voor hulp kunt u contact opnemen met 113 Zelfmoordpreventie. Bel (0900) 0113 of ga naar www.113.nl. Speciaal voor boeren en tuinders met problemen is er de site van Zorg om Boer en Tuinder.

Tekst:Monique van Loon

 
 

Inloggen op de ledenportal