Boerderij: Zonnepanelen niet toegestaan in kippenuitloop

27-11-2018

Pluimveehouders die zonnepanelen in een kippenuitloop willen plaatsen, krijgen daar geen toestemming voor. Dit zegt de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE) die de naleving van de Europese handelsverordening eieren controleert.

De Europese handelsverordening eieren schrijft voor dat de voor hennen toegankelijke uitloop in de open lucht grotendeels is begroeid en niet wordt gebruikt voor andere doeleinden, behalve als boomgaard, bosterrein en grasland. Voor dat laatste gebruik is toestemming van de bevoegde autoriteiten nodig. Dat is in ons land de minister van LNV.

In Duitsland strikte voorwaarden voor zonnepanelen in uitloop
De Duitse controle-instantie KAT, waaraan alle eieren op de Duitse markt aan moeten voldoen, stuurde afgelopen juli een nieuwsbrief rond over de voorwaarden voor zonnepanelen in de uitloop. Dat is toegestaan als de panelen maximaal 20% van de uitloop bedekken, gelijkmatig over de uitloop zijn verdeeld, niet groter zijn dan 30 m2 en nergens lager zijn dan 1,5 meter en als ze het gebruik van de uitloop door de kippen niet beperken. Bovendien moet er expliciete goedkeuring zijn van de bevoegde autoriteit om de uitloop tegelijk ook voor de elektriciteitsproductie te mogen gebruiken.

In Duitsland wordt die toestemming voor dit dubbeldoelgebruik ook niet door alle autoriteiten verleend.

In Biologische houderij mag een zonnepaneel wel
Verwarrend is dat bij biologische houderij het gebruik van zonnepanelen in de uitloop wel is toegestaan. De productie van biologische eieren valt niet onder de EU-handelsverordening eieren. Skal beschouwt een zonnepaneel als schuilmogelijkheid als deze het gebruik van de uitloop niet belemmert.

Binnen de EU wordt gekeken naar mogelijkheden om het dubbeldoelgebruik van kippenuitlopen uit te breiden. Het is nog onbekend wanneer hier een besluit over zal worden genomen.

 
 

Inloggen op de ledenportal