Boerderij: Raad van Beheer voor IKB Ei en Kip

26-11-2018
Brancheorganisaties Pluimned en Ovoned hebben afgelopen week leden benoemd voor de nieuwe onafhankelijke Raad van Beheer van respectievelijk IKB Kip en IKB Ei.

De invoering van een Raad van Beheer was één van de aanbevelingen die Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen aandroeg naar aanleiding van de fipronil-crisis.

Benoeming voor 3 jaar

De nieuwe raad wordt voor zowel IKB Ei als Kip gevormd door Jan van Beurden, Charles den Hoed en Jan Wolleswinkel voor in ieder geval de komende 3 jaar. Van Beurden heeft als consultant ervaring met keten-kwaliteitsborging, Den Hoed is aangewezen vanwege zijn juridische expertise en was adjunct-secretaris van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren en is nu verder vicevoorzitter van de Stichting Beter Leven Keurmerk en oud LTO/NOP-voorzitter en huidige voorzitter van het Dutch Poultry Centre. Wolleswinkel is gevraagd vanwege zijn gedegen kennis van de sector.

Wijzigingen kwaliteitsschema‘s

De nieuwe Raad van Beheer zal de uiteindelijke klap gaan geven op voorgestelde wijzigingen binnen de kwaliteitsschema‘s. Dit werd eerder gedaan door de besturen van Pluimned en Ovoned. De raad zal voorstellen toetsen op kwaliteit, juridische houdbaarheid, uitvoerbaarheid en of deze passen binnen de doelstellingen van het schema. Daarnaast moet de Raad van Beheer kijken of doelstellingen van de IKB’s gehaald worden.

Centraal College van Deskundigen

Daarnaast hebben de IKB’s ook een onafhankelijke voorzitter aangetrokken voor het Centraal College van Deskundigen van zowel IKB Kip als Ei. Dit college, waarin de ketenpartijen verenigd zijn, doet de voorstellen voor wijzigingen van de kwaliteitsschema‘s. De nieuwe voorzitter daarvan is Adam Sneep, die een achtergrond heeft in de diervoederindustrie en de ontwikkeling van software daarvoor.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal