Pluimveeweb: Risico op vogelgriep ingeschaald als medium

04-12-2018

Het risico voor de Nederlandse commerciële pluimveehouderij om besmet te raken met hoog pathogene vogelgriep wordt ingeschaald als medium. Gedacht moet worden aan circa één introductie per twee tot vijf jaar. Vanaf oktober kwamen er weer grote aantallen trekvogels uit Siberië in Nederland, waardoor het risico op hoogpathogene vogelgriep kan toenemen.

Dat blijkt uit de tweede risicoanalyse voor de introductie van vogelgriep op Nederlandse commerciële pluimveehouderijen uitgevoerd in november 2018 in het kader van de Wettelijke Onderzoekstaken Besmettelijke Dierziekten door Wageningen Bioveterinary Research, met ondersteuning van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland (SOVON). De eerste risicoanalyse werd in september 2018 uitgevoerd. 

Het doel van het rapport van Wageningen Bioveterinary Research is het bundelen van de aanwezige informatie over de aanwezigheid van vogelgriep in commerciële pluimveebedrijven en wilde vogels, op basis hiervan wordt een kwalitatieve risicoanalyse voor de introductie van hoogpathogene vogelgriep op commerciële pluimveebedrijven uitgevoerd. Wageningen Bioveterinary Research geeft een overzicht van de infecties die werden gerapporteerd tussen 21 maart en 21 november 2018. 

Vijf introductieroutes
Er zijn vijf introductieroutes geïdentificeerd voor een besmetting met het vogelgriepvirus in commercieel pluimvee. Voor elke route is de kans op introductie ingeschat. De kans dat het virus wordt geïntroduceerd in pluimvee door het contact met wilde vogels wordt ingeschat als medium. Op dit moment zijn grote aantallen trekvogels in Nederland aanwezig om te overwinteren en de aantallen zullen in de komende maanden nog licht toenemen. Deze risico-vogels zijn mogelijk geïnfecteerd met vogelgriep en kunnen het virus vanuit de broedgebieden in Siberië in Nederland introduceren. Het H5N6 virus lijkt ook na de zomer nog aanwezig in de wilde vogelpopulatie in Nederland. 

Er zijn momenteel geen vogelgriepbesmettingen gerapporteerd van commerciële pluimveebedrijven in Nederland en naburige landen, dus de kans op insleep via ander pluimvee is zeer laag. Er is een lage kans op insleep van het virus via de omgeving. De kans op de introductie van vogelgriep via de import van pluimvee of bijzondere vogels wordt ook ingeschat als zeer laag.

Zie voor meer informatie de Risicoanalyse voor introductie van hoog pathogene aviaire influenza in de Nederlandse commerciële pluimveehouderij van september 2018 en de Risicoanalyse update van november 2018 op de site van Wageningen Bioveterinary Research.

Tekst:Tom Schotman & Wageningen Bioveterinary Research

 
 

Inloggen op de ledenportal