Boerderij: Legbedrijven gaan dubbele betalen voor IKB

10-12-2018
Kwaliteitssysteem IKB Ei wordt aangescherpt en de bijdrage gaat omhoog in 2019. Dat is volgens koepelorganisatie Ovoned nodig om het consumentenvertrouwen in de Nederlandse eieren te behouden.

De fipronilcrisis in 2017 is de aanleiding om IKB Ei te versterken. Een legbedrijf gaat in 2019 € 570 deelnemersbijdrage betalen aan IKB Ei. Dat is € 260 dit jaar. Pakstations en broederijen gaan ook meer betalen aan IKB Ei. Een groot pakstation bijna 5 maal zoveel: € 7.200 in 2019.

Om de borging te verbeteren binnen IKB Ei wordt een lijst samengesteld met middelen die een pluimveehouder veilig kan gebruiken. Deze lijst is in het eerste kwartaal van 2019 voor 90% gereed. Dit overzicht heeft betrekking op zaken als reinigingsmiddelen, bestrijdingsmiddelen en toevoegingen door het drinkwater.

Sector gaat eieren keuren

IKB Ei gaat ook steekproefsgewijs controleren of er verboden stoffen in eieren of kippen zitten. Daarvoor wordt een programma monitoring kritische stoffen opgezet. Hiermee is al proefgedraaid. In oktober dit jaar is gezocht naar sporen van biociden in eieren. De komende maanden wordt bekeken of het mogelijk is meer proeven te doen om andere, verboden stoffen in eieren op te sporen. Het kan daarbij ook gaan om stoffen waarvan iets in een ei mag zitten, maar waarvoor een drempelwaarde geldt.

Deskundigen gaan het monitoringsprogramma voor de legsector opstellen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de gegevens uit de proeven. Komend jaar wordt een database gebouwd om de resultaten vast te leggen.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal