Pluimveeweb: 'Regenwater dat stal in lekt mogelijke oorzaak vogelgriep'

19-12-2018

Voorkom dat regenwater vanaf het dak in de luchtinlaat van een stal kan lekken. De beste oplossing is een dakgoot waardoor het regenwater, mogelijk vervuild met besmette vogelpoep, naar een afgesloten regenwaterafvoer kan stromen.

Regenwater dat de stal in lekt, is een mogelijke oorzaak van vogelgriep. Voorkom dus dat regenwater vanaf het dak in de luchtinlaat van een stal kan lekken. De beste oplossing is een dakgoot waardoor het regenwater, mogelijk vervuild met besmette vogelpoep, naar een afgesloten regenwaterafvoer kan stromen.

Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) in haar nieuwsbrief. „Voorkom ook dat baggerslib dichtbij pluimveestallen wordt opgeslagen en vooral dat het in de buurt van pluimveestallen wordt uitgereden in de risico-periode van november tot april”, adviseert de NVP. Dit zijn beide maatregelen die pluimveehouders zelf kunnen nemen om insleep van vogelgriep te voorkomen, aldus de vakbond.

Vanaf het voorjaar zijn strategische discussiebijeenkomsten georganiseerd waar deskundigen hun kennis en informatie inbrachten over mogelijkheden voor verkleinen van de kans op hoogpathogene vogelgriepbesmettingen. Van ‘aanpakken aan de bron’ (in Azië bij gehouden pluimvee) tot ‘ontwikkeling van een vaccin’ zijn mogelijkheden de revue gepasseerd. Binnenkort gaat een rapport naar de Kamer met de conclusies en aanbevelingen. Voor een aantal zaken ligt de bal eerder bij de politiek en overheid en minder bij de sector om de gewenste veranderingen en ontwikkelingen te initiëren of uit te (laten) voeren, aldus de vakbond.

 
Tekst: Tom Schotman
Bron:

Nederlandse Vakbond Pluimveehouders

 
 

Inloggen op de ledenportal