Pluimveeweb: NVWA stelt voedselveiligheid en dierenwelzijn als prioriteit in 2019

24-12-2018
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) besteedt in 2019 52 procent van de beschikbare toezichtscapaciteit aan het onderwerp voedselveiligheid en ook dierenwelzijn. Dat staat in het jaarplan 2019 van de NVWA dat door de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en voor Medische Zorg en Sport (MZS) aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Omdat het totale budget van de NVWA in 2019 met circa 350 miljoen min of meer gelijk blijft, heeft de NVWA keuzes gemaakt in onderwerpen waar in het komende jaar meer of minder inzet op wordt gepleegd. De NVWA kiest op het gebied van voedselveiligheid in 2019 voor een versterking op het terrein van bijzondere eet- en drinkwaren en onderzoeken op het gebied van (voedsel)fraude door de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA (NVWA-IOD).

Zelf verantwoordelijk

Andere onderwerpen waar de NVWA extra op inzet zijn dierenwelzijn (proefprojecten met cameratoezicht in slachthuizen). Ook het toezicht op bijvoorbeeld antibioticagebruik, diervoeders, het slachtproces, dierlijke bijproducten en de productie van levensmiddelen draagt er aan bij dat ons voedsel veilig is. Voedselproducerende bedrijven en levensmiddelenbedrijven zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de geproduceerde voedingsmiddelen.

 
Tekst: Reinout Burgers
 
 

Inloggen op de ledenportal