Boerderij: Al 25 jaar pluimveeonderzoek op proefbedrijf in Geel

04-01-2019

Medio december vierde het Proefbedrijf Pluimveehouderij het 25-jarig bestaan. Het bedrijf zet bij leghennen- en vleeskuikenonderzoek de komende jaren in op al bestaande thema’s milieu, dierenwelzijn en voedselveiligheid.

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel werd 25 jaar geleden opgericht om tegemoet te komen aan de vraag van pluimveehouders – met name in de Provincie Antwerpen – om een eigen proefbedrijf. De provincie investeerde eerder al in proefbedrijven voor vleeskalveren en varkens. Die zijn inmiddels verdwenen, terwijl het Proefbedrijf Pluimveehouderij nog springlevend is. Vijf jaar geleden investeerde het nog in een nieuwe leghennen- en een nieuwe vleeskuikenproefstal.

Het proefbedrijf biedt plaats aan zo’n 30.000 leghennen en 42.000 vleeskuikens. Inhoudelijk manager Johan Zoons, vanaf de oprichting bij het proefbedrijf betrokken, zei tijdens het jubileumfeest: “We hebben hier de beste praktijkproefstallen van heel Europa.”

Steeds meer behoefte aan kennis
De provincie Antwerpen financierde het proefbedrijf destijds om te voorzien in de toenemende kennisbehoefte van pluimveehouders en om objectieve testen uit te voeren. Het onderzoek was toen vooral gericht op het verbeteren van de efficiëntie van de productie. Gaandeweg kwamen er andere thema’s bij zoals milieu, dierenwelzijn en voedselveiligheid.

De afgelopen jaren draaide het vleeskuikenonderzoek vooral rond het beperken van emissies door het aanpassen van management en om het efficiënt gebruik van diergeneesmiddelen en antibiotica. Er zijn proeven gedaan met de opvang van eendagskuikens, uitkomst in de stal en met voerstructuur in relatie tot de darmgezondheid.

We hebben dé oplossing voor het bloedluisprobleem nog niet gevonden
Bij leghennen betroffen de laatste jaren de onderzoeksvragen de houderij van kippen in nieuwe houderijsystemen en het onder controle houden van de bloedluispopulatie. Zoons: “We monitoren vogelmijten al zo’n 20 jaar, maar hebben dé oplossing voor het bloedluisprobleem nog niet gevonden.”

Kartrekker Europees onderzoek naar bloedluis
Het proefbedrijf heeft zich steeds beter op de internationale, Europese onderzoekkaart weten te plaatsen. Dat werd in oktober vorig jaar benadrukt toen het Proefbedrijf Pluimveehouderij de kartrekker werd van een groot Europees onderzoek naar het beheersbaar houden van bloedluis.

Met dit onderzoeksproject is zo’n € 2,7 miljoen gemoeid, waarvan Europa 60% subsidieert. Dit past het proefbedrijf goed, want hoewel de provincie Antwerpen nog steeds het meeste bijdraagt in de financiering van de kosten van het proefbedrijf, neemt het aandeel ‘externe financiering’ toe.

In de nabije toekomst verwacht Zoons weinig veranderingen in de onderzoeksthema’s. “De huidige thema’s zullen hooguit misschien wat strenger worden, onder druk vanuit de maatschappij of de politiek.”

 
 

Inloggen op de ledenportal