Boerderij: Eierprijzen boven langjarig gemiddelde

07-01-2019

De prijs van witte kooieieren lag in 2018 ruim een euro per 100 stuks onder die in 2017.

De prijs van witte scharreleieren was ruim 2 kwartjes en van bruine scharreleieren bijna 9 dubbeltjes lager dan in 2017. Toen was de eierprijs als gevolg van de fipronil-affaire erg hoog. De eierprijzen waren in 2018 wel enkele dubbeltjes hoger dan gemiddeld in de laatste 10 jaren (2008 t/m met 2017).

M- en L-gewichten witte kooi-eieren
De kale NOP-richtprijs over de meest gangbare M- en L-gewichten van witte kooieieren was vorig jaar € 5,68 per 100 stuks. Dat is € 1,19 (-17,3%) minder dan in 2017, maar 19 cent (3,4%) meer dan in de laatste 10 kalenderjaren.

Over alle M- en L-gewichten bij de witte scharreleieren was de gemiddelde kale NOP-richtprijs2.0 in 2018 € 7,25. Dat is 52 cent (-6,8%) minder dan in 2017. Om deze eiernotering te vergelijken met jaren voor 2017, toen de (lagere) oude NOP-richtprijs gold, is deze gecorrigeerd. De gecorrigeerde richtprijs2.0 in 2018 is 43 cent (6,8%) hoger dan gemiddeld in de 10 jaar ervoor.

Bruine scharreleieren
Bij de bruine scharreleieren was de gemiddelde kale NOP-richtprijs2.0 vorig jaar € 7,57. Dat is 88 cent (-10,4%) minder dan in 2017. De gecorrigeerde NOP-richtprijs2.0 kwam vorig jaar 36 cent (5,5%) boven het 10-jaars gemiddelde uit.

In het voorjaar van 2018 was de eiernotering nog hoog wegens het eiertekort als gevolg van de eierprijs. Maar na het eerste kwartaal daalden de noteringen.

Prijsverschil
Het onderlinge verschil tussen de 3 soorten eieren was vorig jaar ook anders dan gemiddeld in de 10 jaar ervoor. Het verschil in (gecorrigeerde) NOP-richtprijs2.0 tussen witte kooi- en witte scharreleieren in de gewichtsklassen M- en L was vorig jaar € 1,04 cent per 100 stuks. Dat is veel meer dan in de 10 jaar ervoor, toen het verschil tussen witte kooi- en witte scharreleieren 80 cent was en ook meer dan de 37 cent verschil in 2017.

Verschil witte en bruine scharreleieren
Tussen witte en bruine scharreleieren zat vorig jaar over de M- en L-gewichtsklassen een verschil in de (gecorrigeerde) kale NOP-richtprijs2.0 van 32 cent. Dat is meer dan de 22 cent gemiddeld in de 10 jaar ervoor, maar minder dan in 2017, toen het verschil 68 cent was.

 
 

Inloggen op de ledenportal