Boerderij: IKB Ei: let op met ontwormingsmiddelen

22-01-2019
Kwaliteitssysteem IKB Ei waarschuwt legpluimveehouders in zijn nieuwsbrief van maandag om zorgvuldig om te gaan met ontwormingsmiddelen.

In het monitoringsprogramma voor kritische stoffen in eieren, ingevoerd naar aanleiding van de fipronil-crisis, is recent in 2 monsters de stof flubendazole aangetroffen. Bij beide bleven de hoeveelheden net onder de toegestane niveaus. Waren de concentraties boven de toegestane niveaus geweest, dan hadden de eieren niet afgeleverd mogen worden en had IKB de NVWA moeten informeren.

Opletten met ontwormingsmiddel

Bij IKB is niet bekend hoe het kan dat de gehaltes bij de 2 betreffende monsters te hoog waren. In beide gevallen was ontwormingsmiddel toegediend via het voer. IKB adviseert pluimveehouders zorgvuldig om te gaan met de middelen, deze volgens de voorschriften te gebruiken en bij gebruik via het voer op te letten op schommelingen in de voeropname.

Programma monitoring kritische stoffen

IKB Ei is vorig najaar gestart met het Programma monitoring kritische stoffen, in het kader van de versterking van het kwaliteitssysteem. Dit jaar wordt dit verder uitgewerkt. De monitoring op kritische stoffen door de sector zelf is een van de maatregelen waarmee de pluimveesector een nieuwe fipronil-crisis wil voorkomen.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal