Boerderij: Adviezen voor aanleg doorloopdouche

24-01-2019

Pluimveebedrijven die binnen IKB Ei produceren, zijn sinds 1 juli 2018 verplicht om een douchegelegenheid te hebben.

Er zijn 2 verschillende overgangstermijnen. De eerste termijn geldt voor pluimveehouders die nog geen douche hadden. Deze bedrijven moeten op 1 juli 2019 een doorloopdouche hebben. De tweede termijn geldt voor pluimveehouders die wel een douche hadden, maar nog geen doorloopdouche, deze moeten voor 1 juli 2028 een doorloopdouche gerealiseerd hebben. Een doorloopdouche bestaat uit 3 gedeelten: een uitkleedruimte, douche en een aankleedruimte.

Adviezen voor aanleg doorlopdouche
IKB Ei geeft een aantal adviezen voor de aanleg van een doorloopdouche:

  • maak een kaart van het bedrijf met een schone en vuile weg. Zet daarin de looplijnen van bezoekers, werknemer en pluimveehouder;
  • gebruik kleuren op de kaart van verschillende hygiënezones. De bedrijfsdouche bevindt zich in ideale situatie tussen de vuile weg en het overgangsgebied;
  • vraag erfbetreders naar advies voor de juiste plek van de douche, zij kennen de toegang van het bedrijf.

Op de site van Avined staan voorbeelden van hygiëne-zones en van een doucheprotocol.

Verplichting voor alle bedrijven
De verplichting van een doorloopdouche geldt voor alle pluimveebedrijven, opfok(groot) ouderdierbedrijven, (groot)ouderdierbedrijven, opfok leghennen en legeindbedrijven.

 
 

Inloggen op de ledenportal