Boerderij: Pluimveehouderij de uitdagingen de baas in 2019

28-01-2019

Het jaar 2019 brengt voor de pluimveehouderij de nodige uitdagingen met zich mee, zo verwachten de voorzitters van de LTO/NOP-vakgroepen. De kwaliteit van de sector in Nederland, de oplossingsgerichte instelling van de pluimveehouders, kan elke storm het hoofd bieden.

De intensieve veehouderij ondervindt een blijvende druk uit maatschappij en politiek. Dat is echter een feit dat al sinds jaar en dag opgeld doet. In het maatschappelijk krachtenveld heeft dat tot gevolg dat de pluimveehouderij en ook andere sectoren in het defensief worden gedrukt. In kritische filmpjes van dierenactivisten, in regelgeving en ook aan de onderhandelingstafels. Tegelijk is daar de wetenschap dat de consument graag kiest voor kip en ei. “Wij moeten produceren onder voorwaarden, dat is helder”, stelt Piet Faber, NOP/LTO-vakgroepvoorzitter vermeerderaars en opfokkers. “Dat betekent echter niet dat we ons in het defensief moeten laten drukken. Laten we de feiten en de cijfers spreken, dan zien we dat we grote stappen hebben gezet en nog steeds zetten op gebieden van dierenwelzijn, antibioticareductie en gezondheid. Kijk, we moeten het defensief wel goed voor elkaar hebben, voordat we het offensief aangaan. We hebben een gouden verhaal in handen, we produceren met een geringe milieubelasting en produceren een voedzaam, veilig en smaakvol product.”

Pluimveehouders met boerenverstand in de stuurgroep overzien consequenties en regels voor pluimveebedrijven
Faber pleit voor een verdere versterking van zijn stuurgroep omdat daar echt het verschil wordt gemaakt: “Op het gebied van ingrepen, MS-monitoring en de positie van broedeieren in BT-gebieden bij vogelgriep hebben we veel bereikt. En dat staat of valt met pluimveehouders met een flinke portie boerenverstand in de stuurgroep. Alleen zij zijn kundig genoeg en kunnen de consequenties van voorwaarden en regels voor de gevolgen voor de pluimveebedrijven ten volle overzien.”

Ook Hugo Bens, voorzitter van de NOP/LTO-vakgroep leghennenhouders, ziet dat in 2019 de discussie in Nederland over wat wij eten, zal toenemen. “Gelukkig heeft een ei naast een heel lage milieuvoetafdruk een steeds betere naam als voedingsbron. Omdat ei een goede vleesvervanger is, en dit ook gezien wordt, verwacht ik een toename van de eierconsumptie in 2019 in Nederland en Duitsland.”

Biologisch en vrije-uitloop moeten in 2019 oppassen voor overproductie van eieren
Tegelijkertijd ziet Bens een groeiende markt voor regionaal geproduceerde eieren in Nederland en Duitsland. “Deze markt voor regionaal geproduceerde eieren betreft vooral bio- en vrije-uitloopeieren. De Nederlandse retail gaat massaal over op 1 ster Beter Leven. Dit alles betekent dat de vraag naar eieren zal stijgen. Bio en vrije-uitloop moeten in 2019 echter oppassen voor overproductie, omdat de consumptie van bio-eieren en in mindere mate van vrije-uitloopeieren in Duitsland sinds vorig jaar beperkter groeide dan verwacht. Bij een goede regulering, waar onder meer afzetcoöperatie Biomeerwaarde ei aan werkt, blijft ook de prijs van het bio-ei op niveau.”

Bens verwacht dat AI nog steeds een bedreiging blijft. Ook bespeurt hij dat de fipronil-crisis nog steeds voelbaar is, de fijnstofdiscussie nog steeds niet weg is en de sector onder een vergrootglas ligt bij partijen die het niet allemaal goed met de sector voor hebben. Desondanks stelt Bens: “Wanneer wij erin slagen om gezamenlijk onze verantwoordelijkheid te nemen, voorzie ik een goed ei-jaar in 2019!”

Kalkoenenhouderij focust op binnenlandse markt
Marco Schrotenboer, LTO/NOP-vakgroepvoorzitter kalkoenenhouders, schetst eenzelfde beeld voor de kalkoenenhouderij: “De kalkoenenhouderij in Nederland staat voor een paar grote uitdagingen. Als eerste en grootste uitdaging is de afzet van kalkoenvlees in Nederland op te krikken. Dit gebeurt op dit moment met het Beter Leven-concept wat de BAV, de Nederlandse afzetorganisatie van kalkoenvlees, samen met Esbro en Groenland kip in de markt probeert te zetten. Dit gaat nog met kleine stapjes maar het Beter Leven-vlees ligt al bij de meeste retailers in het schap. Op dit moment zijn op Albert Heijn en Lidl na, ondanks hun toezegging om Beter Leven te verkopen, alle supermarkten voorzien van het Beter Leven-kalkoenvlees. Ook via de Slanke Bourgondiër proberen we de binnenlandse afzet te vergroten.”

Op Albert Heijn en Lidl na verkopen alle supermarkten het Beter Leven-kalkoenvlees
Het streven van de kalkoenensector is om de binnenlandse afzet te verdubbelen door meer aanbod in de supermarkt te bewerkstelligen. De markt is afgelopen jaren wel verstoord door het grote Poolse aanbod van regulier vlees. Schrotenboer: “De volgende uitdaging is om een goede manier te vinden waarmee we het snavel behandelen achterwege kunnen laten. Ondanks dat de sector 5 jaar uitstel heeft gekregen op ingrepen, moeten we daaraan veel aandacht besteden. 
Dan blijft het probleem van Histomonas ons nog steeds parten spelen. Hier kunnen we nog geen vorderingen zien in het oplossen van dit probleem. De sector heeft grote stappen gezet in reductie van het antibioticagebruik, maar is nog niet op het gewenste streefniveau. Wel kunnen we concluderen dat we het in vergelijking met ons omringende landen beter doen. Al met al veel uitdagingen voor de komende jaren.”

Vleeskuikenhouders werken ver onder kostprijs
Een serieuze uitdaging ligt er ook voor de vleeskuikenhouderij. Jan Verhoijsen, NOP/LTO-vakgroepvoorzitter vleeskuikenhouders, schetst een zorgelijk beeld voor het begin van 2019: “Voor het eerst in jaren werken we nu ver onder de kostprijs, omdat de markt onder invloed van importen uit Polen en Oekraïne onderuit is gegaan. Daarnaast leeft er het idee dat afnemers de teveel betaalde marge aan de pluimveehouder van afgelopen zomer proberen terug te halen. We hebben het dan over € 0,40 per kuiken minder ten opzichte van afgelopen zomer. Dat doet echt pijn.” Tevens bespeurt hij bij de afnemers angst over de gevolgen van de mogelijke brexit, waar veel afzet op het spel staat. “Tegenover een lagere opbrengstprijs staan veel kostprijsverhogende elementen. Voerkosten, loonkosten, laadkosten, mestkosten, DGF-heffing, elektra en gas zijn 5 tot 30% duurder geworden.”

Ik heb er vertrouwen in dat de vleeskuikenmarkt zich snel zal resetten
Toch ziet de vleeskuikenvoorman ook lichtpuntjes: “De pluimveevleesconsumptie zit nog steeds in de lift en hoewel onze afnemers nu shoppen voor goedkoop, is aanvoercontinuïteit ook van belang. Polen en Oekraïne kunnen voor de huidige prijzen ook niet blijven produceren Vraag en aanbod weer in balans brengen lukt met het verminderen van het aanbod. Ervan uitgaande dat onze pluimveehouders rekenen, kunnen ze bij het werken onder kostprijs binnen 6 weken schakelen naar minder opzet. Ik heb er vertrouwen in dat de markt zich snel zal resetten. Het in alle opzichten beste product komt toch uit Nederlandse stallen.”

 
 

Inloggen op de ledenportal