Boerderij: Eierhandel R. van Zetten hofleverancier

06-02-2019
Eierhandel R. van Zetten is sinds zaterdag 2 februari Hofleverancier.

Het bedrijf mag nu, als eerste en enige eierhandel, het Koninklijk Wapen met de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ gebruiken. Het predicaat Hofleverancier wordt toegekend aan kleine en middelgrote bedrijven die een vooraanstaande plaats innemen, minimaal 100 jaar bestaan en waarvan de bestuurders van onbesproken gedrag zijn.

Geschiedenis

Eierhandel R. van Zetten is in 1882 gestart door Roelof van Zetten, overgrootvader van de huidige directeur/eigenaar, Roel. Het bedrijf, dat kwaliteit, duurzaamheid en dierenwelzijn nastreeft, behoort tot de 5 grootste Nederlandse eierhandelaren. De afzet omvat voor 80% export naar Noordwest-Europa met Duitsland als speerpunt. Ongeveer 20% van het volume is eigen productie. Die omvat biologisch, vrije uitloop en volière-houderij.

Burgemeester Jan de Boer van de gemeente Buren overhandigt het predicaat Hofleverancier aan Roel van Zetten en zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Het predicaat werd uitgereikt door de burgermeester van de gemeente Buren tijdens de viering van het 125-jarig bestaan van de eierhandel. Hij onthulde samen met Marjolijn Sonnema, directeur-generaal Agro en Natuur van het ministerie van LNV, het wapenschil dat hoort bij het predicaat.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal