AD COLUMN Özcan Akyol: Boeren worden gecriminaliseerd en kunnen nooit wat goed doen

19-02-2019

We leven in een tijd waarin er minder vlees wordt gegeten. Er is zelfs een lobby gaande om vleesconsumptie helemaal te verbannen. Een paar weken geleden vertelde Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) tijdens een duizelingwekkend interview met Sven Kockelmann dat we langzamerhand ook van zuivel moeten afstappen.

Het werd een merkwaardig vraaggesprek, dat u echt moet terugluisteren, vooral omdat zij géén afstand wilde nemen van activisten die inbreken bij boeren om videobeelden op hun terrein te maken, teneinde vermeende misstanden bloot te leggen.

Vorige week moest ik nog eens aan dat interview denken, terwijl ik een pluimveebedrijf in het oosten van ons land bezocht. De hardwerkende boerin met zes kinderen hekelde het agressieve activisme van sommige dierenvrienden en zei dat ze zich ook bedreigd voelde door hun praktijken.

In de stal, tussen 40.000 scharrelkippen, vertelde ze dat zij zich keurig aan de regels hield, iets wat we niet kunnen zeggen van de mensen die op haar erf wilden komen om iets onoorbaars aan te tonen – je hebt immers niets te zoeken op andermans terrein. Het is inbraak.

Dat geeft te denken. Wat moet je doen als je niet mag bestaan?

Ik vroeg nog of er een scenario denkbaar was waarmee beide partijen, de activisten én de boeren, tevreden konden zijn, maar dat bestond niet: ze willen tenslotte dat er helemaal geen dieren worden gebruikt voor menselijke behoeften.

Dat geeft te denken. Wat moet je doen als je niet mag bestaan? Deze week las ik een interview met poelier Thomas van Meel, die aan de krant vertelde dat hij op sociale media weleens afgebeeld wordt ‘met een balkje voor zijn ogen’. Hij zou een moordenaar zijn ‘omdat hij de gezonde edelherten die in de Oostvaardersplassen worden afgeschoten te gelde maakt’. Hij krijgt ook telefoontjes van die politie, die hem waarschuwt omdat ze serieuze bedreigingen heeft gesignaleerd.

Al deze ontwikkelingen geven te denken over het giftige klimaat dat ontstaat rond ondernemers en medewerkers in de vleesindustrie. Boeren worden gecriminaliseerd en het ergste is dat ze het nooit goed kunnen doen in de ogen van extremisten die vlees eten helemaal willen afschaffen. Wie over ongezond fanatisme spreekt, in het politieke domein, denkt misschien automatisch aan nationalisten en religieuze zeloten. Maar het lijkt erop dat een nieuwe groep zich heeft aangediend.

 
 

Inloggen op de ledenportal