NieuweOogst: May sluit uitstel brexit niet langer uit

26-02-2019

De Britse premier Theresa May wil het Lagerhuis zeggenschap geven over een mogelijke brexit-uitstel.

Als op 12 maart geen deal is goedgekeurd die de Britse uittreding uit de Europese Unie (EU) regelt, is het de bedoeling dat parlementariërs later mogen stemmen over hoe het verder moet.

De Britse regering had dinsdagochtend spoedoverleg over aanpassingen aan het uittredingsakkoord dat May met de EU heeft gesloten. Na dat overleg bleek dat een groot aantal staatssecretarissen en ministers dreigt op te stappen als het tot een harde brexit komt.

Regeringscrisis
May probeert volgens Britse media een regeringscrisis te voorkomen door meer zeggenschap bij het Lagerhuis te leggen. De bezorgde ministers hebben de premier onder druk gezet om te voorkomen dat het land op 29 maart zonder deal uit de EU vertrekt. Ze vrezen dat zo'n chaotische 'no-deal-brexit' rampzalig uitpakt voor het Verenigd Koninkrijk.

Het parlement heeft eerder met grote meerderheid tegen de brexit-deal van May gestemd. Ze belooft nu dat het parlement aan zet komt als dat weer gebeurt.

Instemmen
Parlementariërs mogen dan besluiten of ze zonder deal uit de EU willen stappen of dat ze de brexit willen uitstellen. 'Het Verenigd Koninkrijk vertrekt op 29 maart alleen zonder deal als het Lagerhuis daar expliciet mee heeft ingestemd', aldus May.

 
 

Inloggen op de ledenportal