Boerderij: Hoge bouwkosten bemoeilijken overstap op 1 ster-ei

05-03-2019
De huidige bouwkosten maken de overstap op de productie van Beter Leven 1 Ster-eieren voor legpluimveehouders beperkt rond te rekenen. Dat zegt Evert Bos, pluimveespecialist bij ABZ Diervoeding.

“De bouwkosten zijn dermate hoog dat de investering beperkt rond te rekenen is”, aldus Bos. Legpluimveehouders die stereieren willen produceren, moeten een overdekte uitloop creëren. Dat kan door een wintergarten naast de stal bij te bouwen. “Sommige pluimveehouders kiezen uit praktische redenen voor een inpandige wintergarten. Dat gaat ten koste van het aantal dierplaatsen”, aldus Bos. Of een bedrijf wel of niet geschikt is voor de productie van stereieren hangt volgens hem af van veel factoren en betreft in veel gevallen maatwerk.

Checklist overstap op Beter Leven 1 ster

ABZ Diervoeding publiceerde op zijn website een lijst met aandachtspunten voor de overstap op Beter Leven 1 ster. “Met het oog op de toekomst vragen veel legpluimveehouders zich af welk ei zij moeten en willen produceren. Dat is een van de meest actuele thema’s binnen de advisering”, zo vertelt Jeroen Doornhof, verkoopmanager legpluimveehouderij bij ABZ.

Een aantal klanten van de mengvoerleverancier is inmiddels overgestapt op stereieren. Anderen overwegen dit te doen. Bos: “Legpluimveehouders willen meerwaarde creëren voor hun eieren. Schaalvergroting of verbreding zijn daarbij mogelijk opties. De keuze voor 1 Ster Beter Leven is in een investering voor de langere termijn, waarbij de eieren hun weg moeten vinden op de binnenlandse markt.”

1 ster-ei alleen op bedrijf met maximaal 120.000 leghennen

De productie van 1 ster Beter Leven-eieren is enkel mogelijk op bedrijfslocaties met maximaal 120.000 leghennen. Voor de bouw van een wintergarten naast de stal is een bouwvergunning nodig. De overdekte uitloop moet bovendien passen binnen het bouwblok. “Vandaar dat sommige pluimveehouders kiezen voor een inpandige wintergarten”, aldus Bos.

Wintergarten wijzigt stalklimaat

De ingebruikname van een wintergarten heeft grote gevolgen voor het stalklimaat. “In een gangbare stal met inlaatventielen aan beide zijden is het klimaat goed te sturen. Zodra de luiken van de wintergarten open gaan, krijg je te maken met veel wind- en temperatuurinvloeden”, aldus Bos. Volgens de pluimveespecialist is het zaak om te schakelen tussen ventilatie op onderdruk als de luiken dicht zijn en ventileren op temperatuur als de luiken open zijn, of over te stappen op een gelijkdruksysteem.

Extra arbeid

Pluimveehouders die kiezen voor de productie van stereieren moeten de extra arbeid niet onderschatten, zo waarschuwt Bos. “Het plaatsen van stro- of luzernebalen en het strooien van graan zorgen voor extra werkzaamheden.”

 
 
 

Inloggen op de ledenportal