Pluimveeweb: Schouten: 'Geen rekeningen zolang Fipronil-rechtszaak loopt'

08-03-2019
Door de fipronil-affaire getroffen pluimveehouders hoeven de rekeningen voor monsternames niet te betalen zolang de rechtszaak tegen Chickfriend loopt. Die toezegging deed minister Schouten in het debat over het rapport-Sorgdrager.

Jaco Geurts en Carla Dik-Faber hadden gewezen op de slechte financiële situatie van veel getroffen pluimveehouders. „Bedrijven zijn financieel kwetsbaar”, vertelde Dik-Faber. „Ze hebben geld moeten lenen om er weer bovenop te komen. Er moet niet nog iets gebeuren.” Ook Geurts noemde de 'donkere wolk' in de vorm van NVWA-rekeningen, die de getroffen pluimveehouders boven zich zagen hangen. „Als ik mijn hart laat spreken, zou ik deze rekening willen kwijtschelden”, zei de CDA'er.

Schouten wilde zover niet gaan, maar vertelde wel geen rekeningen te zullen versturen zolang de fipronil-rechtzaak nog loopt.

Robuust systeem

Veel partijen waren er niet gerust op dat de aanbevelingen van de Commissie-Sorgdrager voldoende waren uitgevoerd. Toen minister Bruins stelde dat het Nederlandse voedselveiligheidssysteem robuust was, veerde de Kamer op. Met het 160 pagina's tellende rapport-Sorgdrager zwaaiend liep Tjeerd de Groot (D66) naar de interruptiemicrofoon. „Vindt u het in dit rapport beschreven stelsel robuust?”, wilde hij weten.

Sorgdrager had aangegeven dat alle partijen grote steken hadden laten vallen; de sector, de toezichthouders en de regering. De Kamer wilde weten of die zaken nu waren opgepakt en verbeterd.

Wat de sector betreft wilde de Kamer vooral weten of IKB Ei verbeterd was. De ChristenUnie, D66 en GroenLinks wilden weten waarom het kwaliteitszorgsysteem nog niet onder Ketenborging was geplaatst. Ketenborging.nl was opgezet na het paardenvleesschandaal in 2012 door de ministeries van VWS en EZ. Kwaliteitssystemen die hierin worden opgenomen, voldoen aan strenge criteria voor voedselveiligheid. Zes jaar na de oprichting staan hier pas elf systemen op, en IKB Ei is daar niet bij. „In 2015 had IKB Ei een aanvraag gedaan om opgenomen te worden in Ketenborging.nl”, vertelde Schouten, „maar die was afgewezen omdat het systeem niet voldeed aan de strenge eisen van Ketenborging. Na het fipronilschandaal is het systeem op de schop genomen en in september heeft het een nieuwe aanvraag gedaan. Die wordt nu getoetst, en men voert verbeteringen door die de NVWA heeft voorgesteld”, stelde Schouten. „Naar verwachting wordt IKB Ei in april opgenomen.”

NCAE blijft zelfstandig

Een van de aanbevelingen die Sorgdrager had gedaan was het onderbrengen van de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren, de NCAE, onder de NVWA. Ten tijde van de fipronil-crisis was het toezicht te versnipperd geweest, stelde ze, door de twee instanties samen te voegen zou het toezicht verbeteren. In december nog had de regering aangekondigd om die aanbeveling op te volgen.

Maar dat standpunt had de minister inmiddels verlaten. CDA, VVD en SGP vroegen in het debat om de NCAE zelfstandig te laten blijven, en minister Bruins gaf aan dat te doen. „De NVWA heeft het al druk genoeg", gaf hij als motivatie.

 
Tekst: Wim van Gruisen
 
 

Inloggen op de ledenportal