Boerderij: Werktijdverkorting aanvragen na vogelgriep kan

11-03-2019
Pluimveehouders kunnen werktijdverkorting aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) na een uitbraak van vogelgriep op hun bedrijf.

Het ministerie heeft naar aanleiding van een uitspraak van de rechter besloten dat vogelgriep niet wordt gerekend tot het normale ondernemersrisico, laat een woordvoerder weten. Dit betekent dat pluimveehouders aanspraak kunnen maken op werktijdverkorting als hun kippen geruimd zijn vanwege vogelgriep. Mits zij aan de verdere voorwaarden van de regeling voldoen, zoals dat het bedrijf 20% minder werk verwacht. Werktijdverkorting houdt in dat bedrijven in buitengewone situaties personeel korter kunnen laten werken, waarbij de medewerkers een WW-uitkering krijgen over de uren die ze niet werken. De bedoeling is dat bedrijven hierdoor bij calamiteiten het hoofd boven water kunnen houden.

Uitbraak vogelgriep is geen ondernemersrisico

Het besluit is een gevolg van de procedure die de Zeeuwse legpluimveehouder Wim van Nieuwenhuijzen voerde. Van Nieuwenhuijzen kreeg in 2017 een uitbraak van laagpathogene vogelgriep op zijn legpluimveebedrijf en vroeg, nadat het bedrijf geruimd was, werktijdverkorting aan voor enkele parttime-medewerkers. Het ministerie van SZW wees de aanvraag in eerste instantie af, omdat vogelgriep volgens hen tot het normale ondernemersrisico behoorde. Dit terwijl de website van de overheid ‘een uitbraak van vogelgriep op uw bedrijf’ specifiek als voorbeeld noemde van een situatie waarin een bedrijf aanspraak op de regeling kan maken. Het ministerie legde dit later echter uit als dat de regeling alleen geldt indien bedrijven minder werk hebben door preventieve overheidsmaatregelen, zoals een vervoersverbod.

De legpluimveehouder stapte, ondersteund door zijn dierenarts en belangenbehartiger LTO/NOP, naar de rechter. Die stelde hem in het gelijk. Van Nieuwenhuijzen is tevreden, voor hem betekent het dat de lonen die hij in die periode betaalde voor een deel alsnog door de overheid betaald worden.

Uitspraak rechter schept precedent voor pluimveehouders

De tekst op de website van de rijksoverheid met de voorbeeldsituatie waarin je aanspraak kunt maken op werktijdverkorting is veranderd in ‘door overheidsmaatregelen na een uitbraak van vogelgriep’. SZW laat echter weten dat de uitspraak ook geldt voor pluimveehouders die in de toekomst te maken krijgen met een uitbraak van vogelgriep op hun bedrijf, dan wel minder werk hebben als gevolg van overheidsmaatregelen na een uitbraak van vogelgriep (op een ander bedrijf).

 
Kirsten Graumans
 
 

Inloggen op de ledenportal