Pluimveeweb: 117 bedrijven naar rechter om fipronil-blokkades

11-03-2019
Een derde van de geblokkeerde fipronil-bedrijven stapt naar het CBb.

117 pluimveebedrijven hebben bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een beroepsprocedure gestart vanwege blokkades van (delen van) hun bedrijf in verband met fipronil. Dat is bijna een derde van alle bedrijven die tijdens de fipronilcrisis, vanaf juli 2017, werden geblokkeerd. In totaal blokkeerde de NVWA tijdens de fipronil-crisis 808 stallen van 363 bedrijven.

Behandeling begin juni

Het CBb is van plan alle fipronil-zaken op 4 en 5 juni te behandelen. De bestuursrechtbank kan nog niet aangeven hoe ze dit precies gaan doen. In ieder geval zullen alle zaken worden behandeld door een meervoudige kamer in 1 vaste samenstelling, zegt een woordvoerder desgevraagd. Wanneer het CBb uitspraak doet is nog niet bekend. Gebruikelijk werkt het CBb met een termijn van 6 weken.

Procedure van belang voor fipronil-rekeningen

De lengte van onder meer deze procedure is van belang voor facturen die pluimveehouders nog boven het hoofd hangen. Minister Schouten heeft aangekondigd voorlopig geen rekeningen naar pluimveehouders te sturen over tijdens de fipronil-crisis verrichte werkzaamheden, zolang er nog juridische procedures lopen. De minister liet in het midden welke procedures ze precies afwacht.

Veel fipronil-zaken: bestuurlijk, civiel en strafzaak

Volgens een woordvoerder van LNV gaat het in zijn algemeenheid om een breed scala aan zaken die rond het fipronil-dossier spelen, waaronder de zaak die LTO heeft aangespannen tegen de NVWA en de hierboven genoemde zaken van individuele pluimveehouders over bedrijfsblokkades. Over de fipronil-kwestie lopen procedures bij verschillende rechters: zaken van individuele bedrijven bij de bestuursrechter, de zaak van LTO en pluimveehouders tegen het overheidsoptreden bij de civiele rechter, en de strafzaak tegen onder meer de eigenaren van ChickFriend. Het ministerie gaat niet in op de vraag of het ook de strafzaak (met onder meer ChickFriend) afwacht. Hierin kan een uitspraak nog wel eens lang op zich laten wachten aangezien het OM nog niet eens het officiële vervolgbesluit heeft genomen.

LTO-zaak: 1 van lange adem

Een zaak die minister Schouten in ieder geval wel afwacht is de zaak die LTO Nederland samen met 120 pluimveehouders heeft aangespannen tegen de overheid. Zij stellen de Staat aansprakelijk voor de schade die de pluimveehouders hebben geleden tijdens de crisis. De overheid heeft volgens hen onder meer onrechtmatig gehandeld door geen maatregelen te nemen of überhaupt een risicoanalyse te maken toen de eerste signalen over fipronil bij de NVWA binnenkwamen.

Definitieve uitspraak kan tot 2020 duren

Advocaat Roeland de Mol (BarentsKrans) vertegenwoordigt de 120 pluimveehouders hierin en verwacht dat dit een zaak van lange adem wordt. 15 april is de eerste zitting. In het snelste scenario heeft de rechtbank met die zitting voldoende informatie en wordt er binnen de officiële termijn van 6 weken uitspraak gedaan. De ervaring leert echter dat rechtbanken hier tegenwoordig meer tijd voor nodig hebben, geeft De Mol aan. Hij sluit niet uit dat het zomer zal zijn, voordat er een uitspraak ligt. Als je de eerste ronde tegen de staat wint gaat deze in de regel in hoger beroep, legt hij verder uit. Met een hoger beroep wordt het snel 2020 voordat er een definitieve uitspraak is.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal