Pluimveeweb: Nederlands Gezond Boerenverstand op VIV Asia

01-04-2019

Vijf Nederlandse veehouders hebben de Nederlandse agrisector goed op de kaart gezet tijdens het Holland Inspiration Congres in Bangkok. De bezoekers waren compleet onder de indruk van de praktische verhalen en hoe goed we in Nederland bezig zijn.

Dat is de unanieme mening van de drie pluimveehouders: legpluimveehouder Hugo Bens, scharrelvleeskuikenhouder Johan Leenders en Robert Nijkamp, scharrelvleeskuikenhouder met Windstreekstal. Zij hielden ieder een pitch op het Holland Inspiration Congres op VIV Asia in het Thaise Bangkok. Het doel van het congres, dat de verschillende Nederlandse veehouderijsectoren belichtte, was in ketenverband de producent positioneren als vertrekpunt voor vernieuwing. Onder het motto “The Dutch way of circular agriculture” lieten de boeren wegen zien die zij als pioniers, als het gaat over circulaire landbouw, bewandelen. Leenders over zijn Oranjehoen, Bens over duurzame legpluimveehouderij met gedroogde mestkorrels en Nijkamp met de Windstreekstal met het extreme lage energiegebruik. Varkenshouder Johan Schuttert presenteerde het gezonde krulstaartenconcept en Albert Boersen vertelde over de Floating farm in Rotterdam. Hennie de Haan reisde als dagvoorzitter mee naar Bangkok.

Koploper met circulaire landbouw
„Wat mij opviel is dat we in Nederland al veel verder zijn met de circulaire landbouw dan in andere delen van de wereld. Die voorsprong hebben we en daar moeten we ons voordeel mee doen”, zegt Robert Nijkamp. De aanwezige Nederlandse ambtenaren van het LNV nemen dat ook mee naar huis.
Johan Leenders merkte op dat er in Azië meer wordt gewerkt met gekleurde kippen en groenten en kruiden in het voer. „Daar heb ik zelf veel ideeën opgedaan. Andersom leren zij van ons hoe we hier de verschillende concepten houden. Dat is daar nog in de beginfase”, zegt Leenders.

Gezond boerenverstand
„Wat mij opviel is dat we als Nederlandse pluimveehouders blij mogen zijn met onze zelfstandigheid als ondernemer. Alle boeren van de wereld hebben gezond boerenverstand. Hier in Nederland kunnen we dat gebruiken. Ben er trots op en maak er gebruik van”, zegt Hugo Bens. „In de Aziatische landen bepalen grote integraties wat er moet gebeuren. Boeren zijn werkuitvoerders, dat belemmert initiatieven. Door de zelfstandige ondernemers hebben wij veel technologische ontwikkelingen en blijft de hele Nederlandse pluimveesector voorop lopen”, aldus Robert Nijkamp.

Wereldwijd gezien stijgt de consumptie van eiwitten. “Laten wij met ons gezond boerenverstand en de kritische ngo’s zien wat de mogelijkheden zijn: klimaatpositief produceren, gedroogde mestkorrels die wereldwijd de bodem verbeteren. Dankzij onze kennisinstellingen en goede samenwerking hebben we veel bereikt. Daar moeten we als Nederlandse pluimveehouders trots op zijn en blijven vertellen,” zegt Hugo Bens.

Proeftuin van de wereld
„Het was geweldig om de gigantische impact van de Nederlandse stands op de beurs te zien. We hebben samen Nederland goed op de kaart gezet”, aldus Robert Nijkamp
„Kennisinstellingen en ambtenaren hebben goede contacten gelegd waar we als Nederlandse pluimveesector voordeel mee kunnen doen”, zegt Albert Hoekerswever van Kip van Oranje. Hij is ervan overtuigd dat dit congres veel positiviteit voor de Nederlandse pluimveehouders oplevert. Alle Nederlandse landbouwattachés in Azië waren er en waren erg onder de indruk hoe goed de Nederlandse pluimveehouders bezig zijn. Nederlandse ambtenaren nemen dit verhaal mee naar huis en dat zal ongetwijfeld bijdragen aan een positief signaal in Nederland. Ook de grootste supermarkten van de hele wereld waren aanwezig evenals partijen als Ikea. Die kijken voor nieuwe ontwikkelingen en de inkoop van foodproducten ook naar Nederland waar wij ons voordeel mee kunnen doen.

Zelfvoorzieningsgraad stijgt
Het is goed dat Nederlandse pluimveehouders beseffen wat er in het buitenland gebeurt en wat de effecten zijn op de Nederlandse en Europese markt om goede keuzes te kunnen maken. „Mij is verteld dat de Thaise pluimveehouders de Nederlandse pluimveehouderij nauwlettend volgen. Wat wij in Nederland doen, aan welke eisen we moeten voldoen, heeft effect op de Thaise pluimveehouder en brengt de Thaise kip op een hoger niveau. Dat verhoogt de kwaliteit van de kip en daar heeft de pluimveesector als geheel voordeel van”, zegt Johan Leenders.

„De markten in Azië groeien enorm. Veel landen willen hun zelfvoorzieningsgraad opschroeven. Dat heeft op termijn gevolgen voor Nederland omdat we een groot deel van onze productie exporteren, maar het biedt ook nieuwe kansen. Die moet je wel zelf opzoeken en onderzoeken, het komt niet zomaar aanwaaien”, aldus Hoekerswever.

Nederlandse pluimveehouders kunnen de concurrentie met het buitenland aan, maar alleen concurreren op kostprijs wordt steeds moeilijker. Het is zaak om voorop te blijven lopen en concepten en merken te ontwikkelen die duurzaam onderscheidend zijn. De uitdaging is om de voorsprong die we in Nederland op meerdere terreinen hebben te verwaarden door samenwerking en om te zetten in nieuwe duurzame verdienmodellen waar de hele keten van profiteert”.

 
 

Inloggen op de ledenportal