Boerderij: Fipronil: pluimveehouders versus de Staat

11-04-2019

De rechtbank in Den Haag verwacht drukte aanstaande maandag. LTO Nederland en 120 pluimveehouders staan dan tegenover de Nederlandse Staat in de rechtbank. Zij stellen de Staat aansprakelijk voor de schade die pluimveehouders hebben geleden tijdens de fipronil-crisis.

De Haagse rechtbank houdt rekening met drukte maandagochtend. Een woordvoerder laat weten dat naar de mogelijkheid van een extra (kijk)zaal wordt gekeken om alle geïnteresseerden te kunnen herbergen. Niet verwonderlijk, aangezien 120 pluimveehouders en belangenbehartiger LTO Nederland maandag de Nederlandse Staat voor de rechter roepen. En er staat veel op het spel. De pluimveehouders stellen de overheid aansprakelijk voor de schade die zij hebben geleden tijdens de fipronil-crisis vanwege het (gebrek aan) optreden van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Waar draait het om?
Waar draait het allemaal om? Volgens de pluimveehouders was schade die zij geleden hebben tijdens de fipronil-crisis te voorkomen geweest indien de NVWA haar taken als toezichthouder naar behoren had vervuld. Ze wijzen dan met name op de verschillende signalen die de NVWA in november 2016 kreeg over fipronil-gebruik door ChickFriend. In het onderzoek van de commissie Sorgdrager staan de details hiervan minutieus omschreven.

4 meldingen, waarvan 3 in november 2016
In november 2016 kreeg de NVWA vanuit 3 verschillende richtingen meldingen over fipronil-gebruik bij bloedluisbestrijding, waarbij in 2 gevallen ChickFriend als bron genoemd werd. Eenmaal via IOD-rechercheur, die bij telefoontaps van een ander onderzoek bij toeval dit opving, eenmaal via een NVWA-inspecteur die telefonisch door een bekende werd getipt, en verder via een anonieme melding die gedaan werd bij het NVWA-meldpunt Misstanden in de vleesketen.

Volgens de pluimveehouders is de NVWA nalatig geweest door niets met deze signalen te doen, behalve de zaak door te schuiven naar opsporingsdienst IOD om een strafrechtelijk onderzoek te starten. Ook in januari kwam er vanuit het NVWA-toezicht nog een melding over fipronil-gebruik bij bloedbestrijding door ChickFriend.

‘Schade te voorkomen’
Volgens de pluimveehouders had de NVWA schade op een groot deel van de in de fipronil-crisis getroffen bedrijven kunnen voorkomen als de NVWA ChickFriend had stilgelegd, op andere wijze had gehandhaafd, of de informatie met de pluimveesector had gedeeld. 180 pluimveebedrijven werden na 1 januari 2017 behandeld door ChickFriend. Daarnaast vinden de pluimveehouders dat de NVWA de schade groter heeft gemaakt door in Nieuwsuur consumenten aan te raden enkele dagen geen eieren te eten.

Lastige zaak, vertrouwen bij LTO
Verschillende agrarische advocaten zeiden eerder tegen Boerderij dat de zaak ‘geen inkoppertje’ zal zijn. Volgens hen zal het moeilijk zijn aan te tonen welke schade het (niet) handelen van de NVWA veroorzaakt heeft. LTO/NOP-pluimveevoorman Eric Hubers ziet de zitting maandag met vertrouwen tegemoet, laat hij weten. “Maar je weet natuurlijk niet welke kant het opgaat. Ik ben heel benieuwd.”

 
 

Inloggen op de ledenportal