Boerderij: Inzet dubbeldoelkip voor meer dierenwelzijn

25-04-2019
Onderzoekers van de Universiteit voor dierenartsen in Hannover (TiHo) onderzochten of met een dubbeldoelras het welzijn van kippen in de leghennenhouderij is te verbeteren. Ook keken ze of het doden van eendagskuikens vermeden kan worden.

Onderzoekers van de Duitse Universiteit voor dierenartsen (TiHo) hebben tijdens een 3,5-jarig project getest of met de inzet van een dubbeldoelras het dierenwelzijn is te verbeteren. Hun conclusie: dat is mogelijk.

Voor het onderzoek werden hennen van het dubbeldoelras Lohmann Dual ingezet voor de eierproductie en hanen voor de vleesproductie.

Een reguliere hen legt jaarlijks gemiddeld rond 300 eieren, de dubbeldoelleghen legt per jaar gemiddeld 50 eieren minder. De kleinere productie kan deels gecompenseerd worden door het voer, blijkt uit het onderzoek. Dubbeldoelhennen vervetten teveel bij conventioneel voer en hebben vezelrijk voer nodig met minder voedingswaarde. Hierdoor zijn de voerkosten voor een dubbeldoelhen lager en compenseert dit gedeeltelijk de geringere eierproductie.

 

Aanpassingen nodig bij voeren en slachten van dubbeldoelhaan

Ook voor de hanen van de dubbeldoelkip geldt dat ander voer nodig is dan voor een traditioneel vleeskuiken. De hanen hebben in vergelijk met vleeskuikens een kleinere eiwitbehoefte. Dubbeldoelhanen groeien wel langzamer dan een regulier vleeskuiken en moeten langer gehouden worden om tot het gewenste slachtgewicht van 2 kilo te komen.

Reguliere vleeskuikens zijn met 32 dagen rond 2 kilo, de dubbeldoelhaan doet er ongeveer 2 keer zo lang over om dat gewicht te halen.

Ook het slachten van de dubbeldoelhaan vergt een aanpassing, hij kan niet in een slachthuis voor vleeskuikens verwerkt worden. Door de afwijkende bouw van de hanen moeten dubbeldoelkippen in een slachterij voor leghennen verwerkt worden.

Dubbeldoelhanen zijn rustiger en hebben lager uitvalpercentage

De omgang met de kippen wijkt ook af, bleek tijdens het project. De hennen en hanen van het dubbeldoelras gedroegen zich duidelijk rustiger en waren makkelijker in de omgang ten opzichte van een regulier leghennenras. De dubbeldoelhanen waren mobieler dan vleeskuikens, waarbij vergeleken is met de lijn Ross 308. Wat daarnaast opviel, is dat de dubbeldoelhennen tot het einde van de legperiode vrijwel volledig in de veren bleven. Dit was niet het geval bij de controlegroep van reguliere leghennen.

Ook het uitvalpercentage blijkt gunstiger te zijn bij dubbeldoelkippen. Tijdens het onderzoek zijn 3 ronden met dubbeldoelhanen geproduceerd met gemiddeld 2.000 dieren. In de eerste ronde was de uitval 1,5 % tijdens een mestperiode van 75 dagen. In de tweede ronde zijn de hanen 63 dagen gehouden en was de uitval 1,2% en in de derde ronde lag de uitval op 1,7% bij een mestperiode van 64 dagen. Het uitvalspercentage van reguliere kippen en hanen van de Lohmann Brown Plus lag bij dezelfde mestperiode op 1,7 tot 2,8%, duidelijk hoger dan bij dubbeldoelhanen.

 

Consument zegt meer te willen betalen

Uit een online onderzoek onder 1.500 consumenten blijkt dat 25% van de ondervraagden bereid is meer te betalen voor eieren geproduceerd met meer oog voor dierenwelzijn. Ongeveer 16% geeft aan bereid te zijn om vlees van dubbeldoelhanen te kopen. Waarschijnlijk zal het eenvoudiger zijn om de eieren van dubbeldoelkippen te vermarkten dan het vlees.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal