Boerderij: Pluimveehouders krijgen deel DGF-heffing terug

26-04-2019

Zo’n 1.450 pluimveebedrijven zullen gezamenlijk circa € 3 miljoen terugkrijgen, die zij vorig jaar betaalden als heffing voor het Diergezondheidsfonds (DGF-heffing).

Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) meldt dit in de Staatscourant.

De overheid gaat een deel van de in 2018 geheven DGF-heffing terugbetalen, omdat een bepaalde groep pluimveehouders afgelopen jaar meer heeft bijdragen aan het Diergezondheidsfonds dan nodig. Het gaat om pluimveebedrijven die vorig jaar tweemaal het hoge 2018-tarief hebben betaald: voor zowel een nieuw opgezet koppel als in de vorm van een overgangsheffing voor nog aanwezige dieren die eerder waren opgezet.

Creditfactuur
De pluimveebedrijven die het betreft krijgen in juni een creditfactuur van uitvoeringsorganisatie RVO.nl. De regeling geldt alleen voor pluimveehouders die:

In 2018 dieren hadden waarvoor ze overgangsheffing moesten betalen,
deze dieren voor 1 januari 2019 hebben afgevoerd,
en die in 2018 ter vervanging van dit koppel nieuwe dieren hebben aangevoerd, waarvoor de reguliere 2018-heffing moest worden betaald.
Betaling niet voor de zomer
Zij krijgen korting over de heffing die ze betaalden in 2018. In de Staatscourant staan de tarieven per diercategorie die bedrijven terug zullen krijgen. RVO.nl meldt komende week een tabel met rekenvoorbeelden op hun website te plaatsen waarmee pluimveehouders alvast kunnen berekenen hoeveel geld hun bedrijf terugkrijgt. De dienst zegt door de hoeveelheid bezwaren die lopen niet eerder dan na de zomer te kunnen betalen.

Vogelgriep
Belangenbehartigers LTO/NOP en NVP hadden aangedrongen op een oplossing voor de hoge dubbele DGF-heffingen. Met name pluimveebedrijven waar een koppel uit 2018 ook in 2019 nog lang aanwezig was, maar die wel in 2019 nog een nieuw koppel opzette, werden enorm benadeeld door deze dubbele heffingen. Zij betaalden tweemaal het hoge 2018-tarief.

De DGF-tarieven voor pluimvee waren afgelopen jaar extreem hoog als gevolg van tekorten die nog moesten worden weggewerkt, ontstaan door de vogelgriepuitbraken de laatste paar jaar.

Geen gevolgen voor de begroting van het Diergezondheidsfonds
Daar kwam bovenop dat de vorig jaar de heffingssystematiek is gewijzigd. Volgens Schouten heeft het ministerie abusievelijk geen rekening gehouden met pluimveehouders die naast een heffing over een nieuw opgezet koppel in 2018 ook nog een overgangsheffing moesten betalen. De terugbetaling heeft daarom geen gevolgen voor de begroting van het Diergezondheidsfonds, stelt ze.

 
 

Inloggen op de ledenportal