Boerderij: Niet standaard ruimen bij laagpathogene vogelgriep

30-04-2019

Pluimveebedrijven met een uitbraak van laagpathogene vogelgriep (LPAI) worden vanaf 21 april 2021 niet meer standaard geruimd.

Tot nu toe was dit wel het geval bij uitbraken van virustypes H5 en H7, omdat deze kunnen muteren naar een hoogpathogene variant. Op 21 april 2021 gaan echter nieuwe Europese regels in, waardoor de Europese bestrijdingsplicht voor LPAI vervalt.

Maatwerk bij uitbraak
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat weten dat in Nederland vanaf dat moment pluimvee met LPAI niet meer per definitie geruimd zal worden. Per geval zal beoordeeld worden wat veterinair gezien de beste maatregelen zijn. Daar waar het veterinair acceptabel is, is de inzet van LNV om niet te ruimen.

Naast ruimen kunnen er andere maatregelen genomen worden
“Als in een concreet geval nog steeds de afweging gemaakt wordt dat ruimen noodzakelijk zal zijn, dan kan dat alsnog gedaan worden,” laat een woordvoerder van LNV weten, onder meer in antwoord op de vraag wat er zal gebeuren in het specifiek scenario dat LPAI H5 of H7 in een pluimveedicht gebied als Barneveld wordt vastgesteld. “Maar naast het ruimen kunnen en zullen er ook andere maatregelen genomen worden.”

LNV kan nog niet aangeven wat die andere maatregelen precies in zullen houden. Het ministerie is aan het uitwerken hoe de nieuwe EU-regelgeving in Nederland precies uitgevoerd zal worden. Onder meer het draaiboek voor vogelgriepuitbraken wordt aangepast. Eén van de voorwaarden onder de nieuwe regels is dat er in ieder geval geen dieren met LPAI naar een andere lidstaat mogen.

 
 

Inloggen op de ledenportal