Pluimveeweb: Vlees, eieren en zuivel belasten milieu steeds minder

02-05-2019
Vlees, zuivel en eieren belasten het milieu steeds minder. Dankzij fokkerij daalt de milieubelasting jaarlijks met 1 procent. Door dieren te selecteren die minder voer nodig hebben om dit voer om te zetten in vlees, eieren of zuivel, wordt deze reductie behaald.

Er wordt door de fokkerij niet specifiek op milieukenmerken geselecteerd, stellen onderzoekers van Wageningen Universiteit. In het onderzoek is gekeken naar de vier belangrijkste diersoorten, namelijk vleeskuikens, legkippen, varkens en melkkoeien.

Het onderzoek bestond uit een combinatie van literatuurstudie en kwantitatieve analyse om de huidige milieubelasting en de gevolgen van recente fokkerij gerelateerde ontwikkelingen in te schatten.

Voor kippenvlees, eieren en varkensvlees lag hierbij de focus op broeikasgasemissies en stikstof-en fosfaatefficiëntie. Bij melk is gefocust op methaanemissie vanuit de koe. Methaan is immers een belangrijk broeikasgas.

Broeikasgasemissies

De veehouderij is wereldwijd verantwoordelijk voor 14,5% van de totale door de mens veroorzaakte broeikasgasemissies. Ongeveer de helft van deze emissies komt rechtstreeks vanuit de veehouderij, terwijl de andere helft zijn oorsprong vindt in de voerproductie, stelt WUR.

De fokkerij heeft als doel om de veehouderij te verbeteren en een efficiënt gebruik van grondstoffen te bevorderen, waardoor de milieubelasting af zal nemen.

Bron:

WUR

 
 

Inloggen op de ledenportal